محیط زیست و اجزای سازنده آن منبع تامین نیازهای اولیه انسان است و ادامه حیات و رونق بسیاری از صنایع و کشاورزی با استفاده از منابع زیستی امکان پذیر است بنابراین ترویج مدیریت صحیح زیست محیطی در کشاورزی به منظور حفاظت صحیح منابع تولید یعنی آب، خاک، دام و گیاهان انجام می گیرد.

در این راستا کارگاه آموزشی مدیریت سبز با هدف کاهش فقر، افزایش درآمد و کیفیت تولید محصولات کشاورزی در روزهای 28 و 29 فروردین ماه در فردیس کرج برگزار شد.

در این کارگاه اصلاح روشهای سنتی کشاورزی و مدیریت صحیح آب و خاک به منظور حفظ محیط زیست مد نظر قرار گرفت. در این کارگاه دو روزه مباحث زیر مطرح گردید:

 • سیاست های سازمان ملی استاندارد در بخش کشاورزی
 • اهمیت و نقش شورای عالی سلامت در ارتباط با بخش کشاورزی
 • ارتقاء سلامت محصولات کشاورزی (اقدامات و برنامه ها در رابطه با نیترات و عناصر سنگین)
 • اهمیت و جایگاه برنامه ایمنی آب آشامیدنی و برنامه ایمنی فاضلاب
 • سیاست های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ارتباط با محیط زیست و سلامت غذا
 • سیاست های سازمان حفاظت محیط زیست در بخش کشاورزی
 • مدیریت سبز و قوانین مرتبط
 • و ارائه گزارش عملکردی استانها در زمینه محیط زیست و سلامت غذا
 • صنایع سبز
 • شاخص های ارزیابی محیط زیست و سلامت غذا دراستانها
 • تشکیل پنل شاخص های ارزیابی محیط زیست و سلامت غذا دراستانها

لازم به ذکر است استان فارس به عنوان دبیر منطقه 2 کشور (استانهای فارس، بوشهر، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان) به منظور ارائه پاورپوینت تلفیقی شاخصهای ارزیابی محیط زیست و سلامت غذا در استانهای مذکور در این کارگاه شرکت نمود و دکتر سعادت مدیر کل محترم دفتر محیط زیست و سلامت غذا و مشاور وزیر به پاس زحمات ارزنده همکاران محترم دفتر محیط زیست و سلامت غذا در استان فارس تقدیرنامه ای به جناب آقای مهندس غیاثی مسئول محترم دفتر اعطا نمود.