بر اساس گزارش واصله و بنا به درخواست دهیار و شورای محل و بر طبق دستور ریاست محترم سازمان از کشتارگاه شیراز مرغ و اداره زندان واقع در محله پیربنو از توابع شهرستان شیراز به منظور بررسی وضعیت فاضلاب ناشی از فعالیت این دو مکان در تاریخ 97/01/27 بازدیدی به عمل آمد که پس از بررسی های میدانی با توجه به مشکلات و آلودگی های ایجاد شده از جمله ابتلاء ساکنین محل به بیماری سالک و آلودگی مزارع تحت شرب ناشی از پساب فاضلاب این اماکن، مکاتبات با دانشکده علوم پزشکی و اداره کل حفاظت محیط زیست استان صورت گرفته که با توجه به حساسیت موضوع کماکان در دست پیگیری می باشد.