در راستای اجرای قانون رفع تداخلات اراضی و قوانین موازی در عرصه های کشاورزی که یک کار پیجیده و حقوقی در حوزه زمین می باشد و وزارت جهاد کشاورزی در حال اجرای این قانون می باشد و همچنین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و به منظور حفظ حقوق دولت و بهره برداران بخش کشاورزی، یک دوره کلاس آموزشی سه روزه تفسیر عکس های هوایی با حضور کلیه روسای ادارات امور اراضی 30 شهرستان فارس و روسای ادارات ستادی در محل سازمان جهاد کشاورزی فارس برگزار گردید.

در این دوره که با هدف حفظ کاربری اراضی کشاورزی و حفظ حقوق دولت و کشاورزان برگزار گردید و با عنایت به اینکه جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی نسبت به رفع تداخلات ناشی از اجرای قوانین و مقررات موازی در اراضی ملی، دولتی و مستثنیات اشخاص اقدام و پس از رفع موارد اختلافی نسبت به اصلاح اسناد مالکیت و صدور اسناد اراضی کشاورزی اقدام نماید، درخصوص عکس های هوایی پوششی کشور در دو دهه 40 و 70 ، اصول و مبانی استخراج اطلاعات از عکس های هوایی و استفاده از استریوسکوپ آیینه ای و جیبی بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

لازم به ذکر است که برای شرکت کنندگان در این دوره پس از برگزاری آزمون، گواهی آموزشی صادر خواهد شد.