ارغون با اشاره به اینکه قلع و قمع مذکور به استناد تبصره 2 ماده 10 قانئن حفظ کاربری صورت گرفته، افزود: همزمان چندین چاه غیر مجاز موجود در این عرصه ها نیز پلمپ شد.

ارغون گفت: اجرای حکم قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در باغ شهرهای نشاط و کوهپایه واقع در حومه شیراز صورت گرفته است.

گفتنی است: این حکم با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز، روسای پاسگاههای پل فسا و بیدزرد، نمایندگان بخشداری مرکزی، منابع طبیعی و آبخیزداری و شرکت آب منطقه ای شیراز اجرا شد.