محمد مهدی قاسمی در سمینار علمی که در پژوهشکده خشکسالی دانشکده کشاورزی برگزارشد، گفت: سهـم شاغلیــن بخش کشـاورزی استان فارس 20.6 درصد بوده و 40 درصد ارزش دلاری صـادرات غیر نفتی این استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ادامه داد:  امروز در بخش کشاورزی با چالش‌های بی‌شماری از جمله چالش آب، خاک و شرایط اقلیمی رو‌به‌رو هستیم.

در ششمین جلسه شورای کشاورزی فارس، حسین پژمان گفت: حدود 10درصد تولیدات کشاورزی کشور متعلق به استان فارس بوده که حدود   6.7 درصد آن تولیدات زراعی و مابقی تولیدات باغی است.

او افزود: نخستین چالش کشاورزی این استان بحران آب و در مراحل بعدی تغییر اقلیم و انباشت مواد شیمیایی در پای گیاه است.    

محمد مهدی قاسمی با اشاره به برگزاری همایش خاک استان فارس برای دومین سال پیاپی با هماهنگی دستگاه‌های متولی استان ، گفت:  باید با آگاهی بخشی، از خاک به عنوان مهم‌ترین رکن تولید و مهم‌ترین سرمایه تمامی جوامع محافظت کرد.

این مقام مسئول با بيان اين‌كه اگر امسال هم یک سال پربارش داشته باشیم باز هم جبران کم آبی سال های اخیر نخواهد شد، افزود: افزایش عملکرد در هکتار از مهم‌ترین دیدگاه‌ها در بخش کشاورزی است و میزان تاثیر استفاده از آب و نهاده‌های کشاورزی در افزایش عملکرد باید مدنظر قرار گیرد .

دبیر شورای کشاورزی فارس با اشاره به این‌که توسعه گلخانه‌ها با توجه به بحران خشکسالی در 4 سال اخیر به طور جدی در دستور کار قرار گرفته، یادآور شد: سال 94،  گلخانه‌های فارس در سطح۱۳۶ هکتار بود و اکنون به 480 هکتار رسیده و این توسعه خطی نبوده،  بلکه نمایی است.

این مقام مسئول با بیان این‌که در ایران چالش‌های متفاوتی در زمینه خاک وجود داشته و طبق سند ارائه شده موسسه تحقیقات خاک باید هیجده و نیم میلیون هکتار اراضی قابل کشت داشته باشیم، تصریح کرد: مساحت اراضی تغییر کاربری در محدوده 6 کلان شهر به سرعت در حال افزایش بوده  به‌طوری که هر سال 3 هزار هکتار خاک در این تغییر اراضی از دست داده ایم.

مسابقات شطرنج و شنای برادران و مسابقات دوومیدانی 200 متر خواهران منطقه چهار وزرات جهاد کشاورزی به میزبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس در شیراز برگزار شد.

 

زیر مجموعه ها