برای ورود به سامانه لینک سامانه ستاد (مناقصات)  اینجا کلیک کنید