مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در دومین جلسه تعالی سازمانی و مسئولیت های اجتماعی در سال 99 گفت: تعالی سازمانی ما را به سمت نظم، چارچوب، شاخص پذیری و خود ارزیابی سوق می دهد.

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از امضای تفاهمنامه همکاری با پارک سلامت روان حاجات خبر داد.

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به همراه تعدادی از کارشناسان مدیریت حوزه ریاست جهت ترویج مسئولیت های اجتماعی سازمانی با مسئولین اداره کل میراث فرهنگی استان ملاقات نمود.

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به وجه مشترک مدیریت علمی این سازمان با فعالیت های پارک سلامت روان حاجات اشاره کرد و گفت: در این سازمان با نگاه مبتنی بر اصول علمی، مدل تعالی جاری سازی شده است و بر این اساس به مسئولیت های اجتماعی توجه خاصی می شود.

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: جلسه تعالی سازمان و مسئولیت های اجتماعی در مدیریت حوزه ریاست برگزار شد.

مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: جلسه شورای هماهنگی مدیران ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به ریاست رئیس این سازمان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، عبدالرحیم پیشکار افزود:

در این جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ضمن تأکید بر آموزش مستمر در خصوص مباحث نظام آراستگی استفاده از روش های مختلف مانند کلاس آموزشی، فضای مجازی و .. را لازم دانسته و نیز به لحاظ نکات آموزشی برای  مدیران شهرستانی پرداخت.

محمد مهدی قاسمی افزود: به منظور ارائه بهتر و پیشرفت نظام آراستگی در سازمان تحلیل مباحث مربوط به نظام آراستگی به صورت ماهانه تهیه و ارائه گردد و نکات آموزشی، تذکری و اصلاحی نظام آراستگی به صورت کوتاه و گویا در تمامی جلسات شورای مدیران ستادی ارائه گردد.

وی بیان کرد : لزوم ارائه گزارش اجرای نظام آراستگی ماهانه واحدهای ستادی و شهرستانی به مدیران را مهم دانست و خاطر نشان کرد: از ظرفیت اتاق بازرگانی، تشکل ها، اتحادیه ها، تعاونی های بخش کشاورزی در راستای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و پیشرفت اجرای طرح استفاده گردد و ارسال گزارش جامع از فعالیت های انجام شده در خصوص ضایعات محصولات کشاورزی به وزارتخانه متبوع را لازم دانست.

 

جلسه شوراي هماهنگي دستگاههاي وابسته و مديران ستادي بخش كشاورزي در تاریخ 98/10/10 در محل سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی رأس ساعت 6:30  صبح با حضور اعضاء تشکیل شد.

جلسه شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در تاریخ98/10/21 در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی (سالن شهید پرویزی) رأس ساعت 6:30 صبح با حضور اعضاء تشکیل شد.