• اخبار
  • مقالات
  • خدمات و فرم ها- قوانین - بخشنامه ها و دستور العمل ها
  • تماس با مسئولین
  • شرح وظایف
IMAGE
20 / 11 / 1399
رئیس جهاد کشاورزی فارس:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در دی ماه نزدیک به هشت میلیون و ۶۰۰ هزار قطعه جوجه ریزی داشتیم و از نظر تولید مرغ مشکلی نداریم.
24 / 09 / 1399
استان فارس به عنوان یکی از قطب‌های مهم صنعت مرغداری با برخورداری از حدود هزار واحد مرغداری، مسیر خودکفایی در این صنعت را دنبال و علاوه بر تامین نیاز داخلی استان،...
IMAGE
11 / 09 / 1399
پژمان تأکید کرد:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بازار مرغ و تخم مرغ متلاطم است و یکی از مهمترین عوامل آن جزیره ای عمل کردن است از این رو باید تابع تصمیمات کلان کشوری باشیم.
IMAGE
01 / 08 / 1399
در نشست مشترک استاندار فارس با وزیر جهاد کشاورزی مطرح شد :
در ادامه سفرهای استاندار فارس که به منظور پیگیری حضوری برای رفع مشکلات استان در تهران به صورت هفتگی انجام می شود ،نشست مشترک استاندار فارس و وزیر جهاد کشاورزی...
IMAGE
27 / 07 / 1399
سرپرست مدیریت امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از برنامه ریزی برای توزیع نهاده‌های مورد نیاز واحدهای مرغداری گوشتی در یک سیستم جامع خبر داد و گفت: بر اساس...

دکتر رضا فزونی

سرپرست مدیر امور طیور و زنبور عسل

تلفن: 32293159

داخلی: 2009

شرح وظايف مدير امور طيور :

 الف) تامین امنیت غذایی پرورش و توليد

الف-1) تولید و پرورش :

سیاست گذاري، برنامه ریزي، نظارت،تصویب و ابلاغ ضوابط، استانداردها و دستورالعملها و طرحهاي مرتبط با تولید وپرورش طیورو زنبور عسل

الف-2) تغذیه طیور:

سیاستگذاري، برنامه ریزي، نظارت، تصویب و ابلاغ ضوابط، استانداردها و دستورالعملهاي تهیه، تولید، نگهداري،توزیع، مصرف و کنترل کیفیت خوراك،مکملها، افزودنیها و آنالیز مواد غذایی دام وطیور،سیاستگذاري و برنامه ریزي جهت بهره گیري بهینه از منابع و افزایش بهره وري خوراك طیور،برنامه ریزي و هماهنگی جهت صادرات وواردات خوراك، مواد اولیه و تجهیزات تغذیه طیور،صدور مجوزهاي احداث، توسعه وبهره برداري مرتبط با صنایع تولید و فرآوري خوراك طیور

الف-3) جایگاه  طیور :

سیاستگذاري، برنامه ریزي، تصویب و ابلاغ استانداردها و دستورالعملهاي بهبود جایگاه دام و طیور و نظارت بر آن، سیاستگذاري و برنامه ریزي جهت ساماندهی و انتقال واحد های پرورش طیور به مناطق مناسب

ب) اصلاح نژاد وبهبود تولیدات طیور و ماکیان

سیاستگذاري، برنامه ریزي، تهیه و ابلاغ دستورالعمل هاي اصلاح نژاد و بهبود تولیدات طیور، هماهنگی جهت استقرار و راهبري شبکه مناسب جمع آوري و تبادل اطلاعات اصلاح نژاد، تولید طیور و زنبور عسل و آنالیز اطلاعات گونه هاي مختلف طیور و زنبور عسل  جهت برآورد پتانسیل ژنتیکی،برنامه ریزي جهت تعیین نیازها و اولویتهاي پژوهشی اصلاح نژاد و بهبود تولیدات طیور و زنبور عسل 

ج) نظام هاي دامپروري( توسعه ، صدورپروانه،کاهش ضایعات

     ج-1) توسعه نظام هاي دامپروري :

سیاستگذاري، برنامه ریزي، تصویب استانداردها، ضوابط، دستورالعملها و طرحهاي توسعه نظامهاي دامپروري ونظارت بر اجراي آنها،تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح و آئین نامه هاي مرتبط با پرورش طیور و زنبور عسل ، برنامه ریزي جهت ارتقاء بهره وري، اصلاح روشهاو الگوهاي موجود

    ج-2) صدورپروانه :

سیاستگذاري، برنامه ریزي، تصویب و ابلاغ ضوابط و دستورالعملهاجهت صدور موافقت اصولی، صدور وتمدید پروانه تاًسیس وپروانه بهره برداري واحدهاي طیور و زنبور عسل  و نظارت براجراي آنها

ج-3) کاهش ضایعات طيور :

سیاستگذاري، برنامه ریزي، نظارت، تصویب و ابلاغ استانداردها، ضوابط و برنامه کاهش ضایعات طیور و زنبور عسل  ،برنامه ریزي و تعیین اولویتهاي آموزشی وسرمایه گذاري در کاهش ضایعات دامی ،برنامه ریزي جهت تاًمین منابع و تسهیلات بانکی و حمایت از طرحهاي کاهش ضایعات طیور و زنبور عسل  هماهنگی جهت استقرار و راهبري نظام کاهش ضایعات طیور و زنبور عسل

د) حمايت و پشتيباني( حمایت از سرمایه گذار، حمایت از ذي نفعان و تشکلها، حمایت علمی و تحقیقاتی

د-1)   توسعه و حمایت از سرمایه گذاريها در بخش طیور و زنبور عسل : 

سیاستگذاري، برنامه ریزي، تصویب و ابلاغ ضوابط جهت حفظ، حمایت و توسعه سرمایه هاي دامی کشور، برنامه ریزي جهت تامین منابع، اعتبارات وتسهیلات براي توسعه و بهره وري طرحهاي حوزه طيور و زنبور عسل ، ساماندهي (نظام دهي) وحمايت از توسعه واحدها و ايستگاه هاي دامپروري و صنايع جانبي و اعمال سياست هاي تشويقي و نظارتي

د-2) حمایت از ذي نفعان و تشکلها :

سیاستگذاري، برنامه ریزي، تصویب ضوابط و استانداردها و نظارت به منظور بهبود کیفیت تولیدات و فرآورده هاي طیور و زنبور عسل  ،سیاستگذاري، برنامه ریزي جهت تاًمین‏منابع خریدهاي تضمینی به منظور پایداري تولید،هدایت، حمایت و ساماندهی واحد های  کوچک و روستایی پرورش دهنده طیور و زنبور عسل  ، حمایت از توسعه مراکز ارائه خدمات فنی و مشاوره اي طیور و زنبور عسل  ، حمایت فنی و تخصصی از تشکلهاي مرتبط با بخش طیور و زنبور عسل

د-3) تحقیقات ، آموزش و ترویج :

تعیین اولویتها و نیازهاي تحقیقات کاربردي براساس سیاستها و برنامه هاي تولید طیور و زنبور عسل ،تعیین اولویتها، نیازها، ضوابط واستانداردهاي ترویج براساس سیاستها و برنامه هاي تولید طیور و زنبور عسل  ،تعیین اولویتها، نیازها، ضوابط واستانداردهاي آموزش بهره برداران براساس سیاستها و برنامه هاي تولید طیور و زنبور عس

 

آرشیو خبرنامه سازمان

آرشیو خبرنامه سازمان

آرشیو خبرنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
سامانه های اینترنتی

سامانه های اینترنتی

سامانه های اینترنتی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
سامانه رسیدگی به شکایات

سامانه رسیدگی به شکایات

برای ورود به سامانه رسیدگی به شکایات اینجا را کلیک نمایید.
سایر خدمات

سایر خدمات

مشاهده دیگر خدمات الکترونیک سازمان
گالری تصاویر

گالری تصاویر

گالری تصاویر
کتابخانه الکترونیکی

کتابخانه الکترونیکی

کتابخانه الکترونیکی
بازدید امروز1535
بازدید دیروز2243
بازدید هفته3778
بازدید ماه15054
بازدید کل1540899
14
آنلاین
سه شنبه, 24 فروردين 1400 14:15