• اخبار
 • مقالات
 • خدمات و فرم ها- قوانین - بخشنامه ها و دستور العمل ها
 • شرح وظایف
 • تماس با مسئولین
IMAGE
27 / 02 / 1399
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در سال زراعی 99-98 طرح تلفیقی کنترل بیماری های برگی و تغذیه ای در راستای افزایش تولید در مزارع گندم استان فارس به منظور...
IMAGE
27 / 02 / 1399
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برداشت گندم از شهرستان مهر استان فارس آغاز گردید.
IMAGE
27 / 02 / 1399
کارشناس مسئول حبوبات مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: سطح زیر کشت حبوبات استان سالانه بالغ بر 60-50 هزار هکتار با تولیدی بالغ بر 100 هزار تن است.
IMAGE
27 / 02 / 1399
مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: دوره آموزشی برداشت چغندرقند پاییزه به صورت وبینار برگزار شد. به گزارش روابط عمومی مدیریت امور زراعت سازمان جهاد...
IMAGE
27 / 02 / 1399
مسئول دانه‌های روغنی سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت:
مسئول دانه‌های روغنی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: براساس پیش بینی ها امسال بیش از 35 هزارتن دانه روغنی کلزا در استان فارس برداشت می شود که در مقایسه نسبت به...
آمار هفتگی برنج
سه شنبه, 19 تیر 1397
دانلود ادامه مطلب
گزارش کشت کلزا
سه شنبه, 19 تیر 1397
دانلود ادامه مطلب
گزارش برداشت کلزا
سه شنبه, 19 تیر 1397
دانلود ادامه مطلب
گزارش داشت کلزا
سه شنبه, 19 تیر 1397
دانلود ادامه مطلب

عملیات (شرح وظایف) شاخص مدیریت زراعت استان

 • نظارت براجرای برنامه های کشاورزی حفاظتی با محوریت حفظ بقایا
 • جایگزینی ارقام مختلف محصولات زراعی زودرس با نیاز آبی کمتر بجای ارقام دیررس با نیاز آبی بالا
 • پیگیری و ترویج استفاده از ارقام پر پتانسیل محصولات زراعی
 • برنامه ریزی کشت پاییزه چغندرقند
 • تولید محصولات سبزی و صیفی خارج از فصل بمنظور برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا
 • توسعه سطح کشت محصول سالم
 • جایگزینی بعضی از محصولات علوفه ای بمنظور کاهش میزان مصرف آب مانند تریتیکاله
 • ارائه برنامه های اجرایی طرحهای الگوئی محصولات زراعی
 • برنامه ریزی تامین و توزیع بذور
 • پیگیری فرایند بهینه سازی الگوی مصرف (آب و برق و سوخت) و کاهش ضایعات و استفاده بهینه از ضایعات در محصولات زراعی
 • تامین و توزیع نهاده های مورد نیاز محصولات زراعی
 • نظارت و ارزیابی طرحها و برنامه ها محصولات زراعی
 • هماهنگی دراعطای تسهیلات خرید ادوات الگوئی
 • نظارت برانجام آزمایشات کیفی محصولات زراعی
 • نظارت برارائه خدمات فنی تخصصی و مشاوره ای محصولات زراعی
 • پیگیری فرایند هدایت واحدهای اجرایی ذیربط در انتقال یافته های تحقیقاتی محصولات زراعی
 • حمایت و تقویت از تشکلهای تولیدی و تولیدکنندگان محصولات زراعی
 • حمایت از توسعه مراکزارائه خدمات فنی تخصصی و مشاوره ای محصولات زراعی
 • عملیات تعیین کیفیت محصولات زراعی
 • فرایند بوجاری کردن بذور محصولات زراعی
 • اجرای طرحهای الگوئی و بهزراعی محصولات زراعی
 • پیگیری پرداخت تسهیلات به بهره برداران
 • انتخاب مزارع نمونه
 • نظارت برکنترل کیفی ذررت در کارخانه های ذرت خشک کنی
 • پیگیری آزمون خاک و استفاده از ریزمغذی ها
 • انعقاد قرارداد طرح محوری گندم و توسعه کشت پنبه
 • طرح افزایش تولید محصولات زراعی
 • نظارت بر عملیات کاشت ، داشت و برداشت محصولات شتوی و صیفی
 • مساحی و کیل گیری مزارع با همکاری مدیریت ترویج
 • نظارت بررقم بندی تصفیه وش پنبه
 • نظارت بردلینته کردن بذور پنبه استان
 • تلاش در جهت توسعه محصولات زراعی با نیاز آبی کمتر
 • نظارت برتوزیع نهاده های کشاورزی (بذر و کود و....)
 • کنتوربنگ و کشت مکانیزه گندم دیم
 • نظارت برعیارسنجی چغندرقند
 • احداث مزارع سازگاری برنج
 • نظارت بر کارخانجات پنبه پاک کنی و شالی کوبی
 • نظارت بررقم بندی پنبه محلوج در کارخانه های پنبه
 • هماهنگی در پرداخت خسارت غیر مترقبه
 • پیگیری جهت تولید بذور گواهی شده
 • پیگیری روند جذب و توزیع اعتبارات استانی و ملی
 • لیست آزمایشگاه های آب و خاک فعال و دارای مجوز بخش خصوصی
 • برنامه های اجرایی مدیریت تلفیقی تغذیه گیاهی
 • ارائه آخرین وضعیت حمل و توزیع انواع کودهای شیمیایی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره داخلی

سمت

فعالیت های در دست اجرا

1

 

احمد دهقان

2325

مدیر

مدیر امور زراعت

برنامه ریزی کلیه امور مدیریتی

مشخص کردن خط مشی جهت مدیریت های شهرستانها و اجرای دستورالعمل ها و برنامه ها وزارت متبوع

2

محمود ظهیری

2227

معاون

معاونت مدیریت زراعت

کارشناس مسئول پنبه استان

برنامه ریزی مسائل مربوط به حوزه مدیریت امورزراعت

3

مرادکهن

2325

مسئول دفتر مدیریت

پیگیری امور مربوط به دفتر

4

موسی صمیمی

2359

معاون

کارشناس مسئول کشاورزی حفاظتی

برنامه ریزی لازم جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی

5

فرهاد رامتین

2242

کارشناس مسئول گندم

کارشناس مسئول گندم استان

نظارت بر جمع آوری اطلاعات، آمار ، مکاتبات و ارسال آن به شهرستانهای تابعه و ادارات مختلف ذیربط استان

برگزار کننده جلسات ستادی و کمیته های مرتبط به زراعت گندم

6

بیژن زارع

2352

کارشناس گندم

کارشناس زراعت گندم

مسئول اجرای طرح های p.v.s  گندم

پیگیری کننده مکاتبات اداری ، اطلاعات، آمار

7

زهرا سروش مهر

2213

کارشناس طرح وبرنامه

پیگیری تهیه و تدوین آمارهای حوزه مدیریت زراعت

پیگیری پروژه اقتصاد مقاومتی

8

سارا دهقانیان

2390

کارشناس کلزا وطرح وبرنامه

کارشناس دانه های روغنی

برنامه ریزی کشت دانه های روغنی

نظارت بر اجرای طرح های دانه های روغنی

9

غزال رئوفت

2406

کارشناس مسئول آموزش

برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی و کلیه امور مربوط به آموزش مدیریت

پیگیری مسائل مربوط به ترویج و روابط عمومی

تهیه گزارشات خبری ، فعالیت های شاخص و...

10

کیکاوس نجفی تیره شبانکاره

2454

کارشناس مسئول سبزی وصیفی

کارشناس برنامه ریزی اجرای طرح نباتات زراعی (سبزی و صیفی)

نظارت بر اجرای کشت نشایی محصولات زراعی

نظارت بر تولید محصول سالم سبزی و صیفی

 

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

کدپرسنلی

سمت

فعالیت های در دست اجرا

11

منصور رشیدی

2469

کارشناس مسئول دانه های روغنی

کارشناس مسئول دانه های روغنی استان

برنامه ریزی کشت دانه های روغنی

نظارت بر اجرای طرح های دانه های روغنی

12

محمدحسین مشاق طلوعی

2361

کارشناس مسئول برنج واعتبارات

کارشناس مسئول برنج استان

نظارت بر اجرای طرح های جایگزین کشت برنج

کارشناس رابط مدیریت زراعت و بازرسی و پاسخگویی به شکایات

13

سید هادی هاشمی

2454

کارشناس مسئول نباتات علوفه ای

کارشناس مسئول نباتات علوفه ای استان

نظارت بر کاشت ، داشت و برداشت محصولات علوفه ای استان

نظارت بر اجرای طرح های الگویی مرتبط با محصولات علوفه ای

14

نصرالله آتشی شیرازی

2346

کارشناس چغندر قند

برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به کشت چغندرقند

پیگیری امور مربوط به تسهیلات

پیگیری امور مربوط به امور اراضی

15

رحیم بادامی

2469

کارشناس مسئول حبوبات

کارشناس مسئول حبوبات استان

نظارت بر کشت حبوبات استان و برنامه ریزی جهت اجرای طرح های توسعه حبوبات

پیگیری امور مربوط به حبوبات و کود سبز

16

زهره سپهرزادگان

2422

کارشناس تغذیه

تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به فیزیولوژی زراعتهای تحت پوشش مدیریت

دبیر نظام پیشنهادات و دبیر ستاد نانو بیوتکنولوژی

پیگیری مسائل مربوط تغذیه گیاهی ، کود و ماده آلی مدیریت

17

سیداسدالله سالاری کیا

2422

کارشناس شبکه تجهیز ترویجی

کارشناس شبکه تجهیز ترویجی

18

محمد ضیایی

2352

کارشناس گندم

پیگیری موارد مرتبط با گندم و بذر

 

آرشیو خبرنامه سازمان

آرشیو خبرنامه سازمان

آرشیو خبرنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
سامانه های اینترنتی

سامانه های اینترنتی

سامانه های اینترنتی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
سامانه رسیدگی به شکایات

سامانه رسیدگی به شکایات

برای ورود به سامانه رسیدگی به شکایات اینجا را کلیک نمایید.
سایر خدمات

سایر خدمات

مشاهده دیگر خدمات الکترونیک سازمان
گالری تصاویر

گالری تصاویر

گالری تصاویر
کتابخانه الکترونیکی

کتابخانه الکترونیکی

کتابخانه الکترونیکی
بازدید امروز535
بازدید دیروز532
بازدید هفته1067
بازدید ماه28288
بازدید کل992946