• رابطین بازرسی
  • اخبار
  • بخشنامه ها و دستور العمل ها
  • شرح وظایف
  • تماس با مسئولین
IMAGE
09 / 12 / 1399
کارشناس ارزیاب مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، گفت: عملیات پایش و راستی آزمایی پروژه هویت گذاری دام سبک در...
IMAGE
09 / 12 / 1399
کارشناس ارزیاب مدیریت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: ارزیابی عملکرد مسئولین مراکز جهاد کشاورزی شهرستان های استان...
IMAGE
09 / 12 / 1399
کارشناس ارزیاب مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: از تاریخ 5 بهمن ماه سال جاری بازدید از شرکت های تولید کننده بذر...
IMAGE
09 / 12 / 1399
کارشناس ارزیاب مدیریت بازرسی، ارزیابی عمکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: عملیات ارزیابی عملکرد دفاتر نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی...
IMAGE
07 / 11 / 1399
کارشناس ارزیاب مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: نظارت بر چگونگی تولید و نحوه توزیع عادلانه بذور از جمله گندم...
30 / 01 / 1399
دانلود : قانون جدید دیوان ادارات اداری
30 / 01 / 1399
دانلود : قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
30 / 01 / 1399
دانلود : قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری
30 / 01 / 1399
دانلود : قوانین
30 / 01 / 1399
دانلود :قانون خدمات کشوری

الف) شرح وظایف مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات:

1- دبیر کارگروه ارتقاء سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم و دبیرکمیته مدیریت عملکرد و پیگیری مصوبات آن.

2-بررسی میزان سلامت نظام اداری و پیشگیری از مفاسد اداری، مبارزه با ارتشاء در سطح سازمان و ادارات کل تابعه بر اساس مقررات مربوطه.

3-نظارت دائم برسلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم، سنجش سالیانه سلامت دستگاه و ارائه نتایج به رییس سازمان ومراجع ذیربط

4- برنامه ریزی و نظارت بر ارزیابی عملکرد(دوره ای و موردی) و بازرسی موردی ارجاعی از رییس سازمان درواحد های شهرستانی، ستادی و ادارات کل تابعه، برای سنجش میزان مطابقت عملکرد آنها با اهداف، برنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی و تنظیم گزارشات.

5-برقراری ارتباط و تعامل با سازمان بازرسی استان و همکاری مؤثر با سازمان های نظارتی برون سازمانی از جمله سازمان بازرسی کل کشور و غیره و پیگیری گزارش های سازمان بازرسی.

6-تهیه و تدوین و جمع آوری شاخصهای اختصاصی وعمومی و بارگذاری در سامانه مربوطه،  جهت شرکت در جشنواره شهید رجایی .

7-بررسی عملکرد مدیران و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف، نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع.

8- بررسی و پاسخگویی گزارشات و مکاتبات نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و ...

9-نظارت برخرید و حمل و نقل گندم و کلزا، خرید تضمینی تولید داخل  از مراکز خرید تا مقاصد ذخیره سازی و سیلوها .

10- نظارت بر کاشت، داشت و برداشت چغندر پاییزه از مزارع تا کارخانه های قند داخل و خارج  استان.

11-نظارت و پایش نهاده های کشاورزی اعم از کودهای شیمیایی، بذر و نهاده های دامی.

12-ارزیابی عملکرد ادارات کل زیر مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس شامل: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، پشتیبانی امور دام، اداره کل امور عشایر و......

13- ارتباط موءثر و فعال با دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارتخانه متبوع در چهارچوب وظایف و قوانین و مقررات جاری.

14-عضو هسته  گزینش سازمان و به تبع آن شرکت در جلسات هسته و همکاری با مدیریت گزینش.

15- عضو هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارکنان سازمان جهاد كشاورزي و شرکت در جلسات مربوطه و ارائه گزارش.

16-رئیس کمیته پیشنهادات مدیریت، و عضو کمیته های: حجاب و عفاف، انتصاب مدیران، نقل و انتقالات، امر به معروف و نهی از منکر،  تشویقات اداری و .......  حضور فعال در جلسات و ارائه گزارش به رییس سازمان .

 ب)  شرح وظایف معاون مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات:

 1-تهیه وتنظیم برنامه های ارزیابی عملکرد دوره ایی و بازرسی موردی و تنظیم گزارشات مربوطه.

2- هماهنگی با معاونت ها و مدیریت های سازمان و ادارات کل تابعه در راستای انجام وظایف محوله.

3- انجام بازرسی های موردی بصورت آشکار و پنهان و ارائه گزارش های لازم.

4-همکاری در تجزیه و تحلیل عملکرد کلیه پروژه ها، طرح ها و برنامه های مصوب ملی و استانی، تهیه و تنظیم گزارش های مربوطه .

5-انجام ارزیابی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدها، برای سنجش میزان مطابقت عملکرد آنها، با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی.

6- به روز رسانی مدل های ارزیابی همراه با شاخص های مختلف در ارزیابی عملکرد کارکنان،مدیران ستادی و شهرستان ها و بخش های مختلف سازمان.

7-بررسی درخواست ها، گزارشات و مکاتبات شاکیان و همچنین موارد واصله از نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ارجاع شده از مقام مافوق و انجام اقدامات لازم در خصوص آن ها تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به مرجع مربوطه.

8-نظارت برخرید و حمل و نقل گندم و کلزا، خرید تضمینی تولید داخل  از مراکز خرید تا مقاصد ذخیره سازی و سیلوها .

9-  نظارت و پایش نهاده های کشاورزی اعم از کودهای شیمیایی، بذر و نهاده های دامی.

10- نظارت بر کاشت، داشت و برداشت چغندر پاییزه از مزارع تا کارخانه های قند داخل و خارج استان.

11- بررسی شکایات مردمی و تهیه پاسخ در موعد مقرر

12-ارزیابی عملکرد ادارات کل زیر مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس شامل: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، پشتیبانی امور دام، اداره کل امور عشایر و........

13-دبیر کمیته پیشنهادات، تشویقات مدیریت و تشکیل جلسات با همکاری سایر همکاران .

14-حضور در جلسات ، سمینارها و دوره های آموزشی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی .

15- بازرسی موارد ارجاعی مشخص از طرف رئیس سازمان و اعلام نتیجه در موعد مقرر.                                                                             

16-ارائه گزارشات مستند عملکرد در مقاطع زمانی ماهانه و یا دوره های مشخص از بخش ها و ادارات کل وابسته  به رئیس سازمان.                                              

پ) شرح وظایف متصدی امور دفتری:

1-انجام امور دفتری و اداری.

2-پاسخگویی به ارباب رجوع و هدایت و راهنمایی ایشان در پیگیری شکایات، درخواست ها و گزارشات ایشان.

3-جمع بندی اموال مدیریت و انجام امور مربوط به آن.

4-مسئول دبیرخانه محرمانه مدیریت وپیگیری تایپ و ارسال نامه های محرمانه.

5-رابط امور اموال ، مسائل عقیدتی و نظام آراستگی مدیریت.

6-جمع بندی گزارش ها در فواصل هفتگی، یک ماهه، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه .

7-انجام ارزیابی های موردی مطابق با دستور مقام مافوق و ارائه گزارش های لازم .

8-جمع بندی درخواست ها، گزارشات و مکاتبات شاکیان و همچنین موارد واصله از نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری ، سازمان بازرسی کل کشور، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ارجاع شده از مقام مافوق و انجام اقدامات لازم در خصوص آن ها.

 9-پیگیری تشکیل و انجام مصوبات کارگروه ارتقائ سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم.

 10-پیگیری تشکیل و انجام مصوبات کمیته مدیریت عملکرد.

15- پیگیری عملکرد سایر همکاران در به روز رسانی مدل های ارزیابی همراه با شاخص های مختلف در ارزیابی عملکرد کارکنان،مدیران ستادی و شهرستان ها و بخش های مختلف سازمان.

16- پیگیری ارائه گزارشات مستند عملکرد در مقاطع زمانی ماهانه و یا دوره های مشخص از بخش ها و ادارات کل وابسته  به رئیس سازمان.

17- پیگیری بررسی شکایات مردمی و تهیه پاسخ در موعد مقرر.

18-پیگیری موارد بازرسی ارجاعی مشخص از طرف رئیس سازمان و اعلام نتیجه در موعد مقرر

ت) شرح وظایف کارشناس ارزیاب امور اداری و صدور مجوزها :

 1- پیگیری درخواست ها، شکوائیه ها در زمینه تسهیلات، امور اداری و صدور پروانه ها ومجوزها، تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان

2-همکاری در انجام و جمع بندی و تجزیه و تحلیل گزارشات ارزیابی عملکرد واحد های سازمان و شهرستان ها.

3-جمع بندی شاخص ها و معیارهای نظارت و ارزیابی بر اساس برنامه های مصوب.

4-ارزیابی عملکرد دفاتر نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در کلیه شهرستانها در انجام صدور مجوز ها و پروانه ها.

5-تهیه گزارش هفتگی، یک ماه، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه .

6- به روز رسانی مدل های ارزیابی همراه با شاخص های مختلف در ارزیابی عملکرد کارکنان،مدیران ستادی و شهرستان ها و بخش های مختلف سازمان

7-بررسی و پاسخگویی گزارشات و مکاتبات نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری ، سازمان بازرسی کل کشور ، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و ...

8-انجام ارزیابی عملکرد های مستمر و ادواری و  بازرسی موردی در سازمان و ادارات کل تابعه.

9- هماهنگی برگزاری جلسات مربوطه و جمع بندی صورتجلسات و پیگیری اجرای مصوبات مربوطه.

10-حضور در جلسات ، سمینارها و دوره های آموزشی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی.

11-نظارت برخرید و حمل و نقل گندم وکلزا، خرید تضمینی تولید داخل  از مراکز خرید تا مقاصد ذخیره سازی و سیلوهای.

12-  نظارت و پایش نهاده های کشاورزی اعم از کود، بذر و نهاده های دامی.

13- نظارت بر کاشت، داشت و برداشت چغندر پاییزه از مزارع تا کارخانه های قند داخل و خارج ازاستان.

14- ارائه گزارشات مستند عملکرد در مقاطع زمانی ماهانه و یا دوره های مشخص از بخش ها و ادارات کل وابسته،  به رئیس سازمان.

15-ارزیابی عملکرد ادارات کل زیر مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس شامل: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، پشتیبانی امور دام، اداره کل امور عشایر و ..........

    16-پیگیری تشکیل و انجام مصوبات کارگروه ارتقائ سلامت نظام اداری و صیانت از حقوق مردم.

177-رابط امور اداری مدیریت و انجام امور مربوطه.

    18-پیگیری تشکیل و انجام مصوبات کمیته مدیریت عملکرد.

 ٍث) شرح وظایف کارشناس ارزیاب حفظ نباتات: 

1-رابط آموزشی مدیریت و انجام امور مربوطه.

2-همکاری در به روز رسانی شاخص ها، معیارهای نظارت و ارزیابی طرحهای حفظ نباتات بر اساس برنامه های مصوب و نظارت بر اجرای آنها.

3- شرکت در جلسات تعالی سازمانی و تهیه و تدوین اقدامات مدیریت در چهارچوب مدل تعالی  سازمانی.

4-انجام ارزیابی عملکرد سالیانه طرحهای حفظ نباتات درمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و جمع بندی، تجزیه و تحلیل  و ارائه گزارش .

5- تهیه و تنظیم برنامه های ارزیابی مستمر، دوره ای و  بازرسی موردی از واحدها، آشکار یا پنهانی، برای سنجش میزان مطابقت عملکرد آنها، با اهداف، برنامه ها ، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی در طرح های حفظ نباتات.

 6-تهیه گزارش های هفتگی، یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه طرحهای حفظ نباتات.

7-بررسی شکایات واصله و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان در حوزه کاری حفظ نباتات.

8-بررسی و پاسخگویی گزارشات و مکاتبات نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری ، سازمان بازرسی کل کشور ، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و ... مربوط به طرحهای حفظ نباتات.

9-حضور در جلسات ، سمینارها و دوره های آموزشی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی.

10-نظارت برخرید و حمل و نقل گندم و کلزا، خرید تضمینی تولید داخل  از مراکز خرید تا مقاصد ذخیره سازی و سیلوهای.

11-  نظارت و پایش نهاده های کشاورزی اعم از کود، بذر و نهاده های دامی.

12- نظارت بر کاشت، داشت و برداشت چغندر پاییزه از مزارع تا کارخانه های قند داخل استان.

13- بازرسی موارد ارجاعی مشخص از طرف رئیس سازمان و اعلام نتیجه در موعد مقرر.

14-ارزیابی عملکرد ادارات کل زیر مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس شامل: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، پشتیبانی امور دام، اداره کل امور عشایر و ..........

15-رابط آموزشی  و مباحث مربوط  به تعالی مدیریت.

16- ارائه گزارشات مستند عملکرد در مقاطع زمانی ماهانه و یا دوره های مشخص از بخش ها و ادارات کل وابسته به رئیس سازمان.

 ج) شرح وظایف کارشناس ارزیاب آب و خاک  :

1-به روز رسانی شاخص ها و معیار های ارزیابی طرحها و پروژه های آب وخاک .

2-انجام ارزیابی عملکرد سالیانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و جمع بندی، تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش به مدیریت.

3-ارزیابی مستمر روند اجرای طرح ها و برنامه های مصوب مربوط به طرح های آب وخاک در سازمان.

4-بررسی شکایات واصله مربوط به طرح های آب وخاک و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان.

5-بررسی و پاسخگویی گزارشات و مکاتبات نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و ... .

6-نظارت برخرید و حمل و نقل گندم و کلزا ، خرید تضمینی تولید داخل  از مراکز خرید تا مقاصد ذخیره سازی و سیلوهای.

7-  نظارت و پایش نهاده های کشاورزی اعم از کود، بذر و نهاده های دامی.

8- نظارت بر کاشت، داشت و برداشت چغندر پاییزه از مزارع تا کارخانه های قند داخل یا خارج از استان.

9- بازرسی موارد ارجاعی مشخص از طرف رئیس سازمان و اعلام نتیجه در موعد مقرر

10-ارزیابی عملکرد ادارات کل زیر مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس شامل: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، پشتیبانی امور دام، اداره کل امور عشایرو.............

11-حضور در جلسات ، سمینارها و دوره های آموزشی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی.

12-به روز رسانی مدل های ارزیابی همراه با شاخص های مختلف در ارزیابی عملکرد کارکنان،مدیران ستادی و شهرستان ها و بخش های مختلف سازمان.

13- عضو کمیته نظام پیشنهادات مدیریت.

14-ارائه گزارشات مستند عملکرد در مقاطع زمانی ماهانه و یا دوره های مشخص از بخش ها و ادارات کل وابسته  به رئیس سازمان.

 ح) شرح وظایف کارشناس ارزیاب امور باغبانی:

1-به روز رسانی شاخص ها و معیارهای نظارت و ارزیابی طرحهای باغبانی بر اساس برنامه های مصوب و نظارت بر اجرای آنها.

2-تهیه و تنظیم برنامه های ارزیابی و بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدها، آشکار یا پنهانی، برای سنجش میزان مطابقت عملکرد آنها ، با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی طرح های باغبانی.

3-انجام ارزیابی عملکرد سالیانه طرحهای باغبانی درمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و جمع بندی، تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش.

4-پیگیری و نظارت بر توسعه گلخانه ها و بررسی مراحل توسعه و رفع موانع احتمالی .

5- نظارت بر اجرای پروژه های تولید گیاهان دارویی و پیگیری رفع موانع .

6- نظارت بر انتقال و توزیع و کاشت نهال خرما مجول کشت بافتی بر اساس قرارداد منعقده در سال 97 با شرکت رعنا طلا کرج .

7- بازرسی موارد ارجاعی مشخص از طرف رئیس سازمان و اعلام نتیجه در موعد مقرر.

8-تهیه گزارش های هفتگی، یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه از طرحهای باغبانی.

9-بررسی شکایات واصله مربوط به طرحهای باغبانی و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان.

10-بررسی و پاسخگویی گزارشات و مکاتبات نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری ، سازمان بازرسی کل کشور، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و ... مربوط به طرحهای باغبانی.

11-حضور در جلسات ، سمینارها و دوره های آموزشی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی .

12- نظارت و پایش نهاده های کشاورزی اعم از کود، بذر و نهاده های دامی.

13-نظارت برخرید و حمل و نقل گندم و کلزا ، خرید تضمینی تولید داخل  از مراکز خرید تا مقاصد ذخیره سازی و سیلوهای.

14-  نظارت بر کاشت، داشت و برداشت چغندر پاییزه از مزارع تا کارخانه های قند داخل استان.

15- ارزیابی عملکرد ادارات کل زیر مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس شامل: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، پشتیبانی امور دام، اداره کل امور عشایر و

16- ارائه گزارشات مستند عملکرد در مقاطع زمانی ماهانه و یا دوره های مشخص از بخش ها و ادارات کل وابسته  به رئیس سازمان.

17-پیگیری اخذ تنخواه از مدیریت امور مالی و هزینه ان براساس قوانین و مقررات.

 ج) شرح وظایف ارزیاب امور اراضی  :

1-انجام ارزیابی و بازرسی مستمر، آشکار یا پنهان، دوره ای و یا موردی از واحدها، برای سنجش میزان مطابقت عملکرد آنها ، با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی پیرامون امور اراضی .

2-بررسی درخواست ها و شکایات واصله در حوزه امور اراضی و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان.

3-تهیه گزارش های هفتگی، یک ماهه،سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه.

4-نظارت برخرید و حمل و نقل گندم و کلزا،  خرید تضمینی تولید داخل  از مراکز خرید تا مقاصد ذخیره سازی و سیلوهای.

5-  نظارت و پایش نهاده های کشاورزی اعم از کود، بذر و نهاده های دامی.

6- نظارت بر کاشت، داشت و برداشت چغندر پاییزه از مزارع تا کارخانه های قند داخل استان.

7- بازرسی موارد ارجاعی مشخص از طرف رئیس سازمان و اعلام نتیجه در موعد مقرر

8-ارزیابی عملکرد ادارات کل زیر مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس شامل: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، پشتیبانی امور دام، اداره کل امور عشایر و.............

9-به روز رسانی مدل های ارزیابی همراه با شاخص های مختلف در ارزیابی عملکرد کارکنان،مدیران ستادی و شهرستان ها و بخش های مختلف سازمان.

10-ارائه گزارشات مستند عملکرد در مقاطع زمانی ماهانه و یا دوره های مشخص از بخش ها و ادارات کل وابسته  به رئیس سازمان.

11-کمک و همکاری در به روز رسانی شاخص ها و معیار های ارزیابی عملکرد امور اراضی بر اساس برنامه های مصوب و نظارت بر اجرای آنها.

12-حضور در جلسات ، سمینارها و دوره های آموزشی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی.

13-بررسی و پاسخگویی گزارشات و مکاتبات نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری ، سازمان بازرسی کل کشور، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 ر) شرح وظایف ارزیاب امورترویج و آموزش کشاورزی و مسئول روابط عمومی:

1-به روز رسانی شاخص ها و معیارهای نظارت و ارزیابی ترویج و آموزش  بر اساس برنامه های مصوب و نظارت بر اجرای آنها.

2-تهیه و تنظیم برنامه های ارزیابی و بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدها، آشکار یا پنهانی، برای سنجش میزان مطابقت عملکرد آنها ، با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی ترویج و آموزش.

3-انجام ارزیابی عملکرد سالیانه فعالیتها و طرحهای ترویج و آموزش در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و جمع بندی، تجزیه و تحلیل  و ارائه گزارش.

4-ارزیابی عملکرد مراکز جهاد کشاورزی، تهیه گزارش و ارائه به رییس سازمان .

5-تهیه گزارش های هفتگی، یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه در حوزه ترویج و آموزش. 

6-بررسی شکایات واصله درحوزه ترویج و آموزش  و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان.

7-بررسی و پاسخگویی گزارشات و مکاتبات نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری ، سازمان بازرسی کل کشور ، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و ... درحوزه ترویج و آموزش. 

8-رابط روابط عمومی مدیریت، ارائه گزارش مصور از فعالیتهای مدیریت.

9-حضور در جلسات ، سمینارها و دوره های آموزشی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی.

10-نظارت برخرید و حمل و نقل گندم وکلزا،  خرید تضمینی تولید داخل  از مراکز خرید تا مقاصد ذخیره سازی و سیلوها .

11-  نظارت و پایش نهاده های کشاورزی اعم از کود، بذر و نهاده های دامی.

12- نظارت بر کاشت، داشت و برداشت چغندر پاییزه از مزارع تا کارخانه های قند داخل استان.

13- بازرسی موارد ارجاعی مشخص از طرف رئیس سازمان و اعلام نتیجه در موعد مقرر.

14-ارزیابی عملکرد ادارات کل زیر مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس شامل: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، پشتیبانی امور دام، اداره کل امور عشایر و .........

15-رابط روابط عمومی مدیریت، تهیه و تنظیم وارسال به موقع اخبار به روابط عمومی.

16-ارائه گزارشات مستند عملکرد در مقاطع زمانی ماهانه و یا دوره های مشخص از بخش ها و ادارات کل وابسته  به رئیس سازمان.

 ز) شرح وظایف کارشناس ارزیاب امور مالی و اموال:

1-به روز رسانی شاخص ها و معیارهای نظارت و ارزیابی امور مالی  بر اساس برنامه های مصوب و نظارت بر اجرای آنها.

2-تهیه و تنظیم برنامه های ارزیابی مستمر، دوره ای و بازرسی موردی از واحدها، بصورت آشکار یا پنهانی، برای سنجش میزان مطابقت عملکرد آنها ، با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی امور مالی .

3-انجام ارزیابی عملکرد سالیانه امور مالی درمدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و جمع بندی، تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش.

4-نظارت و پیگیری منازل سازمانی موجود در ستاد و شهرستانها.

5- نظارت و تهیه گزارش از اموال منقول و غیرمنقول مدیریت های جهاد کشاورزی در شهرستانها و ادارات کل تابعه .

6-تهیه گزارش های هفتگی، یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه از امور مالی .

7-بررسی شکایات واصله مربوط به امور مالی و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان.

8-بررسی و پاسخگویی گزارشات و مکاتبات نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری ، سازمان بازرسی کل کشور، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و ....

9-حضور در جلسات ، سمینارها و دوره های آموزشی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی .

10-نظارت برخرید و حمل و نقل گندم و کلزا،  خرید تضمینی تولید داخل  از مراکز خرید تا مقاصد ذخیره سازی و سیلوهای.

11-  نظارت و پایش نهاده های کشاورزی اعم از کود، بذر و نهاده های دامی.

12- نظارت بر کاشت، داشت و برداشت چغندر پاییزه از مزارع تا کارخانه های قند داخل استان.

13- بازرسی موارد ارجاعی مشخص از طرف رئیس سازمان و اعلام نتیجه در موعد مقرر.

14-ارزیابی عملکرد ادارات کل زیر مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس شامل: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، پشتیبانی امور دام، اداره کل امور عشایر و ............

15- ارائه گزارشات مستند عملکرد در مقاطع زمانی ماهانه و یا دوره های مشخص از بخش ها و ادارات کل وابسته  به رئیس سازمان.

 ز) شرح وظایف کارشناس ارزیاب امور دام:

1-به روز رسانی شاخص ها و معیارهای نظارت و ارزیابی طرحهای امور دام، طیور و شیلات بر اساس برنامه های مصوب و نظارت بر اجرای آنها.

2-تهیه و تنظیم برنامه های ارزیابی و بازرسی مستمر ، دوره ای و یا موردی از واحدها، آشکار یا پنهانی ، برای سنجش میزان مطابقت عملکرد آنها ، با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی در امور دام وطیور وشیلات.

3-انجام ارزیابی عملکرد سالیانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان هادر حوزه  امور دام وطیور وشیلات و جمع بندی، تجزیه و تحلیل  و ارائه گزارش.

4- بازرسی موارد ارجاعی مشخص از طرف رئیس سازمان و اعلام نتیجه در موعد مقرر.

5-تهیه گزارش های هفتگی، یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه در امور دام وطیور وشیلات.

6-بررسی شکایات واصله در امور دام وطیور وشیلات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان.

7-بررسی و پاسخگویی گزارشات و مکاتبات نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری ، سازمان بازرسی کل کشور، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و ...در امور دام وطیور وشیلات.

8-حضور در جلسات ، سمینارها و دوره های آموزشی و ارائه نقطه نظرات کارشناسی.

9-نظارت برخرید و حمل و نقل گندم و کلزا،  خرید تضمینی تولید داخل  از مراکز خرید تا مقاصد ذخیره سازی و سیلوهای.

10-  نظارت و پایش نهاده های کشاورزی اعم از کود، بذر و نهاده های دامی

11- نظارت بر کاشت، داشت و برداشت چغندر پاییزه از مزارع تا کارخانه های قند داخل استان.

12-. ارائه گزارشات مستند عملکرد در مقاطع زمانی ماهانه و یا دوره های مشخص از بخش ها و ادارات کل وابسته  به رئیس سازمان.

13-ارزیابی عملکرد ادارات کل زیر مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس شامل: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، پشتیبانی امور دام، اداره کل امور عشایر و ...

 س) شرح وظایف کارشناس ارزیاب مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی:

1-به روز رسانی شاخص ها و معیارهای نظارت و ارزیابی زراعت و نهاده ها بر اساس برنامه های مصوب و نظارت بر اجرای آنها.

2-تهیه و تنظیم برنامه های ارزیابی مستمر بصورت دوره ای و بازرسی موردی واحدها، بصورت آشکار یا پنهانی ، برای سنجش میزان مطابقت عملکرد آنها، با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی امور زراعت و نهاده های کشاورزی.

3-انجام ارزیابی عملکرد سالیانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و جمع بندی، تجزیه و تحلیل  و ارائه گزارش.

4-ارزیابی عملکرد مدیریت ها و واحدهای شهرستانی، ستادی و ادارات تابعه.

5-تهیه گزارش های هفتگی، یک ماهه ، سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه امور زراعت و نهاده های کشاورزی.

6-بررسی شکایات واصله درامور زراعت و نهاده های کشاورزی و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکیان.

7-بررسی و پاسخگویی گزارشات و مکاتبات نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری، سازمان بازرسی کل کشور، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و ... درامور زراعت و نهاده های کشاورزی.

8-حضور در جلسات ، سمینارها و دوره های آموزشی.

9-نظارت برخرید و حمل و نقل گندم وکلزا،  خرید تضمینی تولید داخل  از مراکز خرید تا مقاصد ذخیره سازی و سیلوهای.

10-  نظارت و پایش نهاده های کشاورزی اعم از کود، بذر و نهاده های دامی.

11- نظارت بر کاشت، داشت و برداشت چغندر پاییزه از مزارع تا کارخانه های قند داخل و خارج از استان.

12- بازرسی موارد ارجاعی مشخص از طرف رئیس سازمان و اعلام نتیجه در موعد مقرر.

13-ارزیابی عملکرد ادارات کل زیر مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس شامل: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، پشتیبانی امور دام، اداره کل امور عشایر و...............

14- رابط رفاهی مدیریت و عضو کمیته نظام پیشنهادات مدیریت.

15-ارائه گزارشات مستند عملکرد در مقاطع زمانی ماهانه و یا دوره های مشخص از بخش ها و ادارات کل وابسته  به رئیس سازمان.

 ش) شرح وظایف کارشناس ارزیاب امور زراعت و نهاده های کشاورزی:

 1-بررسی و جمع بندی شکایات پیرامون مکانیزاسیون وصنایع کشاورزی در مقاطع یک ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه راهکار برای کاهش شکایات و تهیه گزارش

2- ارزیابی مستمر، تجزیه و تحلیل عملکرد پروژه ها، طرح ها و برنامه های مصوب ملی و استانی در خصوص مکانیزاسیون کشاورزی و صنایع کشاورزی ، تهیه، تنظیم و ارائه گزارش های مربوطه.

3-انجام ارزیابی عملکرد سالیانه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها و جمع بندی، تجزیه و تحلیل و ارائه گزارش.

4-انجام ارزیابی مستمر از پروژه ها و بازرسی موردی بصورت آشکار یا پنهان از واحدها، برای سنجش میزان مطابقت عملکرد آنها ، با اهداف ، برنامه ها ، دستورالعمل ها ، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی.

5-بررسی درخواست ها و شکایات واصله پیرامون مکانیزاسیون وصنایع کشاورزی و پیگیری تا اخذ نتیجه جهت پاسخگویی به شاکیان.

6-بررسی و پاسخگویی گزارشات و مکاتبات نهادهای نظارتی و بازرسی از قبیل نهاد ریاست جمهوری ، سازمان بازرسی کل کشور، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و ... پیرامون مکانیزاسیون وصنایع کشاورزی.

7-نظارت برخرید و حمل و نقل گندم  و کلزا، خرید تضمینی تولید داخل  از مراکز خرید تا مقاصد ذخیره سازی و سیلوهای.

8-  نظارت و پایش نهاده های کشاورزی اعم از کود، بذر و نهاده های دامی.

9- نظارت بر کاشت، داشت و برداشت چغندر پاییزه از مزارع تا کارخانه های قند داخل استان.

10- نظارت و پایش نهاده های کشاورزی اعم از کود، بذر و نهاده های دامی.

11-ارزیابی عملکرد ادارات کل زیر مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان فارس شامل: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اداره کل دامپزشکی، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، پشتیبانی امور دام، اداره کل امور عشایر و..............

12-حضور در جلسات مربوطه، سمینارها و دوره های آموزشی .

13-به روز رسانی مدل های ارزیابی همراه با شاخص های مختلف در ارزیابی عملکرد کارکنان،مدیران ستادی و شهرستان ها و بخش های مختلف سازمان.

14-عضو کمیته نظام پیشنهادات و مسئول پیگیری جلسات و اجرای مصوبات مربوطه.

15-ارائه گزارشات مستند عملکرد در مقاطع زمانی ماهانه و یا دوره های مشخص از بخش ها و ادارات کل وابسته  به رئیس سازمان.

 

                                                                                                                                          

 

نام: فرج الله

نام خانوادگی: عباسی

عنوان: مشاور رئیس سازمان و مدیر بازرسی ، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

شماره تماس: 32251702

آدرس الکترونیکی: farsro@fajo.ir

آدرس پستی:  شیراز، ابتدای خیابان ارم، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طبقه دوم، اتاق 224

 

نام: حسن

نام خانوادگی: قاسمی مزیدی

عنوان: معاون مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

شماره تماس: 32172384

آدرس الکترونیکی: farsro@fajo.ir

آدرس پستی:  شیراز، ابتدای خیابان ارم، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طبقه دوم، اتاق 222  

 

نام: هاشم

نام خانوادگی: قادری شبانکاره

عنوان: متصدی امور دفتری

شماره تماس: 32172411

آدرس الکترونیکی: farsro@fajo.ir

آدرس پستی:  شیراز، ابتدای خیابان ارم، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طبقه دوم، اتاق 224

 

نام: زهرا

نام خانوادگی: هوشمند

عنوان: کارشناس ارزیاب امور اداری و صدور مجوزها.

شماره تماس: 32172411

آدرس الکترونیکی: farsro@fajo.ir

آدرس پستی:  شیراز، ابتدای خیابان ارم، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طبقه دوم، اتاق 224

 

نام: حمید رضا

نام خانوادگی: امتحانی

عنوان: کارشناس ارزیاب حفظ نباتات 

شماره تماس: 32172384

آدرس الکترونیکی: farsro@fajo.ir

آدرس پستی:  شیراز، ابتدای خیابان ارم، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طبقه دوم، اتاق 222

 

نام: سید محمود

نام خانوادگی: طباطبایی

عنوان: کارشناس ارزیاب آب و خاک 

شماره تماس: 32172223

آدرس الکترونیکی: farsro@fajo.ir

آدرس پستی:  شیراز، ابتدای خیابان ارم، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طبقه دوم، اتاق 212

 

نام: محمد جواد

نام خانوادگی: عرب

 عنوان: کارشناس ارزیاب امور باغبانی. 

شماره تماس: 32172223

 آدرس الکترونیکی: farsro@fajo.ir

آدرس پستی:  شیراز، ابتدای خیابان ارم، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طبقه دوم، اتاق 212
 

نام: فرشید

نام خانوادگی: دستور

عنوان: کارشناس ارزیاب امور اراضی 

شماره تماس: 32172453

آدرس الکترونیکی: farsro@fajo.ir

آدرس پستی:  شیراز، ابتدای خیابان ارم، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طبقه دوم، اتاق 214
 

نام: هژبر

نام خانوادگی: محقق زاده

عنوان: کارشناس ارزیاب امورترویج و آموزش کشاورزی و مسئول روابط عمومی

شماره تماس: 32172453

آدرس الکترونیکی: farsro@fajo.ir

آدرس پستی:  شیراز، ابتدای خیابان ارم، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طبقه دوم، اتاق 214

 

نام: حسین

نام خانوادگی: هوشیار برایجانی

 عنوان: کارشناس ارزیاب حفظ نباتات و مسئول سامانه ها.

شماره تماس: 32172453

 آدرس الکترونیکی: farsro@fajo.ir

آدرس پستی:  شیراز، ابتدای خیابان ارم، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طبقه دوم، اتاق 214

   نام: غلامحسین

نام خانوادگی: تیموری

 عنوان: کارشناس ارزیاب امور اراضی.

شماره تماس: 32172453

 آدرس الکترونیکی: farsro@fajo.ir

آدرس پستی:  شیراز، ابتدای خیابان ارم، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طبقه دوم، اتاق 214

  نام: جهانبخش

نام خانوادگی: انصاری

عنوان: کارشناس ارزیاب امور مالی و اموال.

شماره تماس: 32172453

آدرس الکترونیکی: farsro@fajo.ir

آدرس پستی:  شیراز، ابتدای خیابان ارم، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طبقه دوم، اتاق 214

   نام: حمید

نام خانوادگی: شهدادی

عنوان: کارشناس ارزیاب امور دام.

شماره تماس: 32172404

 آدرس الکترونیکی: farsro@fajo.ir

آدرس پستی:  شیراز، ابتدای خیابان ارم، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طبقه دوم، اتاق 209
   نام: عبدالرسول

نام خانوادگی: وزیریان

 عنوان: کارشناس ارزیاب مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی.

شماره تماس: 32172404

 آدرس الکترونیکی: farsro@fajo.ir

آدرس پستی:  شیراز، ابتدای خیابان ارم، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طبقه دوم، اتاق 209
  نام: شهاب

نام خانوادگی: سرافرازی

عنوان: کارشناس ارزیاب امور زراعت و نهاده های کشاورزی.

شماره تماس: 32172404

آدرس الکترونیکی: farsro@fajo.ir

آدرس پستی:  شیراز، ابتدای خیابان ارم، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، طبقه دوم، اتاق 209

 

طرح تکریم ارباب رجوع

طرح تکریم ارباب رجوع

فرم طرح تکریم ارباب رجوع
سامانه گزارشات مردمی

سامانه گزارشات مردمی

این سامانه به منظور دریافت گزارشات مردمی راه اندازی گردیده است.
سامانه رسیدگی به شکایات

سامانه رسیدگی به شکایات

برای ورود به سامانه رسیدگی به شکایات اینجا را کلیک نمایید.
سایر خدمات

سایر خدمات

مشاهده دیگر خدمات الکترونیک سازمان
پست الکترونیک

پست الکترونیک

ایمیل سازمان : info@fajo.ir
سامانه پیام کوتاه

سامانه پیام کوتاه

سامانه پیامک سازمان : 300000555555
بازدید امروز322
بازدید دیروز4134
بازدید هفته18433
بازدید ماه18433
بازدید کل1485156
14
آنلاین
جمعه, 15 اسفند 1399 01:57