مدیرعامل شرکت آب و خاک کشور و رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در اولین سفر به شیراز و در نشست شورای هماهنگی رئیس سازمان، معاونین و مدیران ارشد ستادی با مدیران جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس با تشریح سابقه و وضعیت شرکت آب و خاک کشور، آمادگی انجام کارهای بزرگ عمرانی در استان فارس در تمام بخش ها به ویژه در مباحث آب و کشاورزی را اعلام کرد.

مدیرعامل شرکت آب و خاک کشور و رئیس سابق سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در اولین سفر به شیراز و در جمع مدیران ستادی و شهرستانی این سازمان در جلسه ای با تشریح سابقه و وضعیت شرکت آب و خاک کشور، آمادگی انجام کارهای بزرگ عمرانی در استان فارس در تمام بخش ها به ویژه در مباحث آب و کشاورزی را اعلام کرد.

 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: از خاک سالم، گیاه، غذا، افکار و در نهایت جامعه سالم، مترقی و پیشرفته حاصل می شود.‌

در آئینی با حضور سرهنگ ابراهیم حسن آبادی فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی کشور و سرهنگ تقی ایروانی مشاور رئیس سازمان امور اراضی کشور، "سرهنگ علیرضا کشاورزی" به عنوان فرمانده یگان حفاظت اراضی استان فارس معرفی شد.

تجلیل از خادمان و پیشکسوتان خاک

تفاهم نامه سه جانبه ای با موضوع قنوات و با عنوان طرح آکام برگرفته از "آبخیز، کاریز، انتقال و مزرعه" به امضای حسین پژمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی، عبدالحسن صمد نژاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و اسماعیل قزل سفلی مسئول بسیج سازندگی استان فارس رسید.

زیر مجموعه ها