مدیر هسته گزینش سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه در راستای تعالی سازمانی، اهداف و مأموریت ها پایش نیروهای انسانی که بتواند جهش تولید را محقق کند در دستور کار است، گفت: نیرو های انسانی در خط مقدم تولید محصولات کشاورزی و ارتباط با کشاورزان و بهره برداران قرار دارند.

زیر مجموعه ها