• اخبار
  • مقالات
  • خدمات و فرم ها- قوانین - بخشنامه ها و دستور العمل ها
  • شرح وظایف
  • تماس با مسئولین
IMAGE
04 / 12 / 1398
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: انتخاب نمونه های بخش کشاورزی به عنوان روش ترویجی و با هدف الگو سازی از بهره برداران موفق در بهره وری مطلوب از...
IMAGE
20 / 11 / 1398
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: روز مزرعه با عنوان " تغذیه و داشت باغ مرکبات " مطابق با تقویم اجرایی ماهانه برنامه های روز مزرعه استانی...
IMAGE
13 / 11 / 1398
روز مزرعه با عنوان " تغذیه و داشت باغ مرکبات " مطابق با تقویم اجرایی ماهانه برنامه های روز مزرعه استانی پیش بینی شده در سال 1398 در شهرستان فسا استان فارس برگزار گردید.
IMAGE
05 / 10 / 1398
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: کارگاه آموزشی انتقال یافته های تحقیقاتی تحت عنوان " مدیریت آبیاری و تغذیه باغات پسته "با همکاری اتاق...
IMAGE
02 / 09 / 1398
کارگاه آموزشی یک روزه با عنوان " طرح ملی ترویج، ارتقاء سلامت و کاهش آلاینده های محصولات کشاورزی " با حضور مجری کشوری طرح از وزارت جهاد کشاورزی، مجریان استانی و...
13 / 03 / 1397
دانلود آنین نامه ودستور العمل طرح نظام نوین ترویج کشاورزی

- برنامه ریزی فعالیت های ترویجی ،آموزشی ،مشارکتی با همکاری بهره برداران وبخش های اجرایی
- بررسی ،شناخت واولویت بندی مسائل و مشکلات کشاورزان وبهره برداران وارائه راهکار با مشارکت بهره برداران و بخش های اجرایی
- مطالعه ، بررسی وارائه الگوها ،رهیافتها ،استانداردها وروشهای ترویجی ، آموزشی ومشارکتی منطبق باشرایط اجتماعی ،فرهنگی واقتصادی مناطق روستایی وعشایری
- برنامه ریزی برای افزایش دانش فنی ومهارت بهره برداران ،تولید کنندگان و عاملین شبکه ترویج
- طراحی ،استقرار و بکارگیری نظام دانش واطلاعات کشاورزی بر اساس نیاز مخاطبین و امکانات وشرایط بخش کشاورزی و جامعه روستایی وعشایری
- اجرای طرح های مشترک تحقیقی ،ترویجی وانتقال یافته ها
- مطالعه ،تدوین وترویج الگوهای بهبود بهره وری عوامل تولید
- مطالعه ،ارزشیابی وکنترل فعالیتهای آموزشی ،ترویجی ومشارکتی
- بسیج وبکارگیری امکانات مادی ومعنوی مردمی در برنامه های توسعه کشاورزی
- برنامه ریزی وفراهم نمودن تمهیدات لازم به منظور طراحی واستقرار شبکه ترویجی وحضور سازمان یافته ومستمر مروجان درپایین ترین - سطح سازمانی جهت برقراری تعامل وارتباط دو سویه مراکز پژوهشی ،آموزشی واجرایی با روستائیان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی
- برنامه ريزي،ایجاد ،توسعه ،تجهیز ونگهداری مراکز آموزشی ،ترویجی در مناطق روستایی وعشایری
تامین وتجهیز نیروی انسانی مورد نیاز شبکه ترویج
- بررسي ،انتقال ،سازگاری ،بومی سازی وتوسعه فناوری مورد نیاز بهره برداران بخش کشاورزی
- ترویج فناوری های بخش کشاورزی و اعتلای دانش فنی اشاعه دهندگان وکاربران فناوری
- برنامه ریزی وطراحی فعالیتهای ویژه زنان وجوانان روستایی وعشایری
- بهره برداري از رسانه های عمومی در امور ترویج
- برنامه ریزی ،تدوین و انتشار مواد کمک آموزشی برای استفاده کشاورزان،مروجین ،آموزشگران وکارشناسان بخش کشاورزی
- زمینه سازی وحمایت از مشارکت بخش خصوصی در اجرای فعالیتهای آموزشی و ترویجی
- برگزاری وشرکت در مجامع وهمایشهای ملی ومنطقه ای

 

آرشیو خبرنامه سازمان

آرشیو خبرنامه سازمان

آرشیو خبرنامه های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
سامانه های اینترنتی

سامانه های اینترنتی

سامانه های اینترنتی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
سامانه رسیدگی به شکایات

سامانه رسیدگی به شکایات

برای ورود به سامانه رسیدگی به شکایات اینجا را کلیک نمایید.
سایر خدمات

سایر خدمات

مشاهده دیگر خدمات الکترونیک سازمان
گالری تصاویر

گالری تصاویر

گالری تصاویر
کتابخانه الکترونیکی

کتابخانه الکترونیکی

کتابخانه الکترونیکی
بازدید امروز283
بازدید دیروز1150
بازدید هفته3583
بازدید ماه9386
بازدید کل940209