برداشت 500 هزار تن گندم در فارسجمالی با بیان این که برداشت گندم هم اکنون به شهرستان های میانوند استان رسیده است افزود: بر اساس مصوبه دولت، امسال هر کیلوگرم گندم با قیمت 11 هزار و 500 تومان از کشاورزان خریده می شود.
وی گفت: بهای گندم خریداری شده از کشاورزان در ابتدای برداشت محصول بین 24 تا 48 ساعت و در زمان اوج برداشت این محصول در استان به دلیل افزایش حجم خرید، حداکثر تا دو هفته بعد از تحویل گندم پرداخت می شود که نسبت به سال های گذشته سرعت پرداخت گندم بها افزایش چشم گیر داشته است.
مدیرکل غله فارس با بیان این که هم اکنون بیش از 170 هزار تن گندم از کشاورزان فارس خریده شده است ادامه داد: پیش بینی شده است تا پایان فصل برداشت گندم، 500 هزار تن گندم از این کشاورزان خریده شود.
جمالی گفت: 134 مرکز خرید گندم در استان فعال است که گندم خریداری شده را برای ذخیره کردن، به هفده سیلوی دایم در استان فارس منتقل می کنند.
وی نیاز گندم استان فارس را 500 هزارتن بیان کرد و افزود: با توجه به تولید گندم باکیفیت در جنوب و مرکز استان، نیاز گندم فارسی ها توسط گندم خریداری شده از کشاورزان استان تامین می شود.
برداشت گندم در استان فارس تا پایان تیرماه ادامه دارد.