همکاران  گرامی

با سلام و احترام

*خطر حمله ملخ هنوز برطرف نشده است*.

  هر روز حمله دستجات جدید را در مناطق مختلف مرزی شاهد هستیم. ضمن اینکه خطر ظهور *پوره های ملخ* در چند روز آینده پیش بینی شده است.

از این رو باید پایش و ردیابی ملخ همزمان با پایش سن مادری در مزارع غلات در اولویت فعالیت های کارشناسان شبکه های مراقبت شهرستان‌ها قرار بگیرد.

 

 *روابط عمومی سازمان جهادكشاورزی فارس*