پیرو اطلاعیه شماره 9 بدین وسیله به اطلاع باغداران عزیز در مناطق معتدل و سرد استان می رساند:

 ادامه بارندگی های در فروردین ماه و افزایش رطوبت محیط شرایط بسیار مناسب تری را جهت گسترش بیماری های مختلفی نظیر بیماری غربالی و شانکر باکتریای درختان میوه هسته دار ، سفیدک سطحی درختان میوه دانه دار و هسته دار، بیماری سیتوسپورا، سفیدک سطحی انگور و درختان میوه دانه دار و هسته دار، بیماری های لکه آجری و زنگ بادام و ... فراهم آورده است.

از آنجایی که گسترش این بیماری ها می تواند خسارت زا باشد به باغداران عزیز توصیه می‌گردد با اخذ راهنمائی های لازم از کارشناسان حفظ نباتات و کلینیک های گیاهپزشکی نسبت به مبارزه بهاره با بیماری های فوق با استفاده از سموم قارچ کش وباکتری کش مناسب اقدام نمایند.

مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

1398/01/19