بدین وسیله به اطلاع باغداران عزیز شهرستان های سپیدان(همایجان و حومه)، شیراز (خان‌زنیان-کودیان و آب پرده زنگنه بن رود-سیاخ و دارنگون) می رساند بر اساس پیش آگاهی به عمل آمده مناسب ترین زمان سمپاشی باغات سیب گردو - به بر علیه نسل سوم کرم سیب از تاریخ 98/05/08 لغایت 98/05/12 می‌باشد.

سموم توصیه شده عبارتند از :

  1. بیسکایا و اوانت با غلظت 5/0 در هزار
  2. مچ با غلظت 1 در هزار
  3. فوزالون و دیازینون با غلظت 5/1 در هزار

 

مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس

1398/05/05