مسئول مدیریت بحران و کاهش مخاطرات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین گفت: به دنبال وقوع سرمازدگی و یخ بندان های 19 تا 22 دی ماه، بخش کشاورزی این شهرستان متحمل 798 میلیارد و 410 میلیون ریال خسارت شده است.

 

 

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در استان فارس، شقایق بحرانی با اذعان به اینکه این میزان از سرما و یخ بندان در یک دهه اخیر در این شهرستان بی سابقه بوده است، تصریح کرد: در این رخداد جوی 7438 هکتار از باغ ها و مزارع و بالغ بر 16 هزار واحد دام سبک، سنگین، ماهیان گرمابی و زنبور عسل آسیب دیده اند.

این کارشناس با تاکید بر اینکه شهرستان قیروکارزین یکی از قطب های تولید مرکبات کشور به ویژه لیمو شیرین و لیمو ترش است، اظهار کرد: باغ های مرکبات این شهرستان درسطح تقریبی هفت هزار هکتار به طور میانگین 10 درصد خسارت دیده اند که میزان ریالی آن 735 میلیارد ریال برآورد و بیشترین سهم از کل خسارت ها را به خود اختصاص داده است.

بحرانی با اشاره به اینکه در بخش زراعی نیز شهرستان قیروکارزین در تولید محصولات سبزی پائیزه از جایگاه ویژه ای برخوردار است، ابراز کرد: متاسفانه شرایط جوی روی داده باعث شد قریب به 400 هکتار از مزارع سبزی مخصوصا کاهو در منطقه مبارک آباد زیان ببینند که ارزش آن 48 میلیارد ریال ارزیابی شده است.

به گفته وی؛ در سرما و یخ بندان روز های گذشته یک مزرعه سیب زمینی به طور 100 درصد، مزارع باقلا در سطح پنج هکتار حدود 80 درصد و بیش از 30 هکتار از اراضی زیر کشت دانه روغنی کلزا متوسط 15 درصد دچار یخ زدگی و سرما شده اند.

وی با بیان اینکه صندوق بیمه محصولات کشاورزی تنها نهاد دولتی و تخصصی به جهت حمایت برای کاهش خطر تولید در بخش کشاورزی است، افزود: مدیریت صحیح و انجام اقدامات پیشگیرانه مانند استفاده از پوشش سایبان باغ یا تولید در فضای گلخانه ای برای کاهش خسارت ها بسیار موثر خواهد بود.

 مسئول مدیریت بحران و کاهش مخاطرات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین بیان کرد: گروه های کارشناسی متشکل از کارشناسان این مدیریت، فرمانداری، بانک کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی بازدید و ارزیابی ها را انجام و گزارش های لازم تهیه و به مراجع ذی ربط ارسال کرده اند.

قیروکارزین با بیش از 30 هزار هکتار اراضی زراعی و باغی و تولید سالیانه بیش از 700 هزار تن محصولات کشاورزی در 169 کیلومتری جنوب غربی شیراز قرار دارد.