رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: کاهش دمای شبانه بالغ بر 3950 میلیارد ریال به زیربخش های زراعی و باغی این استان خسارت زد.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در استان فارس، نادر محمودی ابراز کرد: سرمازدگی و یخبندان از  نوزدهم تا بیست و دوم دی ماه به باغ های مرکبات و انار و مزارع سبزیجات وصیفی ،گندم ،کلزا ، حبوبات، پیاز و سیب زمینی استان فارس خسارت زد.

به گفته وی؛ خسارت مذکور در زیربخش های باغی وزراعی درشهرستان های لار، قیروکارزین، لامرد، مهر ، فراشبند، داراب ، فسا ، جهرم ونی ریز اتفاق افتاد.

محمودی با اشاره به اینکه گزارش خسارت وارده پس از طی مراحل بررسی و تائید به مدیریت بحران وزارت جهادکشاورزی ارسال و پیگیری برای تامین اعتبار درحال انجام است، افزود: به محض تخصیص اعتبار براساس دستورالعمل های ابلاغی نسبت به بازسازی وبازتوانی بهره برداران خسارت دیده اقدام می شود.

او می گوید: بهره بردارانی که زیربخش تولیدی خود راتحت پوشش بیمه قرارداده وهم اکنون دراثرعامل سرمازدگی دچارخسارت شده اند، هر چه سریعتر به ارزیاب صندوق بیمه درمنطقه ویا شهرستان اطلاع رسانی کنند.

محمودی اظهار کرد: به دلیل تغییرات اقلیمی واحتمال وقوع انواع مخاطرات احتمالی ازجمله سرمازدگی بهره برداران باید اصول فنی کاشت ، داشت وبرداشت  را رعایت کنند و ضمن تحت پوشش بیمه قراردادن محصول تولیدی خود ریسک تولید را کاهش دهند و ازحمایت های دولت برخوردارشوند.

رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این سازمان در راستای راهبردهای مدیریت بحران با همکاری محققین مرکزتحقیقات ، اداره کل هواشناسی وصندوق بیمه بانک کشاورزی درحال تجزیه وتحلیل سرمازدگی برای تهیه نقشه جامع و سندخطرسرمازدگی است