مدیر بازرسی، ارزیابی عمکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: عملیات ارزیابی طرح ها و پروژه های سال 98 مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس با تلاش بی وقفه تیم ارزیابی عملکرد این مدیریت به پایان رسید.

به گزارش كارشناس روابط عمومي مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، فرج الله عباسی اظهار کرد: ارزیابی عملکرد مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان ها با ارزیابی از مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های گراش، لارستان و خنج به پایان رسید.

وی افزود: هرساله عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس براساس موافقت نامه های مالی، دستورالعمل ها و شاخص های تعیین شده براساس مدل تعالی سازمانی انجام می گیرد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: با وجود محدودیت های فراوان به دلیل شیوع ویروس کووید 19 از ابتدای خرداد ماه سال جاری آغاز عملیات ارزیابی عملکرد مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها طرح ها و پروژه های مختلف حوزه های آب و خاک، زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، ترویج و آموزش، اموردام و شیلات، امور اراضی، صنایع و مکانیزاسیون، مالی و اداری در30 شهرستان براساس مستندات و گزارشات ارائه شده و بازدیدهای میدانی با رعایت پروتکل های بهداشتی انجام گردید.

وی بیان کرد: بازخورد این ارزیابی ها اصلاح و بهبود روند اجرای طرح ها و پروژه های شهرستان ها می باشد که پس از استخراج نقاط قوت و نارسائی ها طی گزارشی به مدیریت های شهرستانی، استانی و رئیس سازمان ارائه می شود.