رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: 14 شهرستان فارس درگیر مبارزه با ملخ ها هستند و به همین تعداد شهرستان‌ معین مشخص شده که با بسیج امکانات و تجهیزات شهرستان های درگیر را ساپورت می‌کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمدمهدی قاسمی در ستاد بحران ملخ این استان با اعلام این خبر افزود:  شهرستان های معین باید از تجربه شهرستان‌های درگیر در ارتباط با شناخت ملخ، نحوه مبارزه و چهارچوب کار بهره ببرند از این رو مدیران و کارشناسان شهرستان‌های معین باید در شهرستان‌های درگیر حضور پیدا کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امکانات و تجهیزات همه دستگاهها در هر شهرستان باید در اختیار جهاد کشاورزی به عنوان مدیر مبارزه با ملخ قرار گیرد، گفت: تاکنون تشکل‌های بخش خصوصی به خوبی همراهی کردند و  برخی از ارگان‎‌ها نیز داوطلب مشارکت در این امر هستند.

قاسمی اظهار کرد: مبارزه با ملخ نیاز به بسیج همگانی دارد، کشاورزان استان فارس افرادی فهیم هستند که در امر مبارزه همراهی می‌کنند و ما باید قدردان این افراد باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: مدیریت حفظ نباتات به عنوان دبیرخانه مبارزه با ملخ، جهت ایجاد وحدت رویه و بر اساس تجربیات به دست آمده چهار چوب جدید مبارزه ارائه دهد‌.

وی پایش مستمر سموم به کار برده شده در مبارزه با ملخ را ضروری دانست و افزود: مدیریت حفظ نباتات با همکاری مرکز تحقیقات علاوه بر تاثیرگذاری آفت‌کش روی ملخ ، اثرات منفی سم شامل سوزندگی محصول، از بین بردن حشرات مفید و دوره کارنس را به صورت دقیق و جزیی بررسی کنند.

قاسمی از همکاری خوب و شایسته همه دست‌اندرکاران مبارزه با ملخ تقدیر کرد و گفت: جهت پیگیری هر چه بهتر کنترل ملخ مدیران ستادی به عنوان مدیران معین در شهرستان‌‎های درگیر حضور پیدا می‌کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکید کرد: اخبار مربوط به ملخ صرفا از اداره روابط عمومی این سازمان دریافت شود.