به گزارش خبرگزاری روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در استان فارس، ذبیح الله سیروسی در آئین گشایش اولین "قرارگاه پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی" گفت: در این مدت حدود ۱۲۰ مورد تبصره 3 حکم قطعی شده قضایی و بیش از 600 مورد تبصره  1 و 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی اجرا شد.

به گفته وی، توفیقات مذکور با حمایت دستگاه قضایی، دادستان و نیروی انتظامی محقق شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شیراز با اشاره به اینکه بیش از ۱۶ هزار هکتار تغییرکاربری ها اراضی کشاورزی در محدوده این شهرستان صورت گرفته است، اظهار کرد: آمار بسیار تکان دهنده ایی است اگرچه بخشی مجوز دار و در حوزه صنایع و تولیدی قرار دارد اما عمدتا تغییر کاربری های در زمینه باغ شهری است که به عنوان متولی بخش کشاورزی و حفظ کاربری اراضی باید با این موارد مقابله کنیم.

سیروسی با اشاره به سیر صعودی تغییر کاربری های غیر مجاز، تاکید کرد: استقرار "قرارگاه پیشگیری و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی"با هدف واکنش سریع و مقابله با تغییر کاربری های اراضی کشاورزی صورت گرفته است.