به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در استان فارس، روح اله دیانت با بیان اینکه برداشت رطب از اواسط مردادماه آغاز شد و تا هیجدهم شهریورماه ادامه داشت، تصریح کرد: مابقی محصول در مهرماه برداشت می شود.

به گفته وی؛ شهرستان زرین دشت دارای 700 هکتار نخلستان می باشد که حدود 350 هکتار بارور است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرین دشت ابراز کرد: ارقام خرمای این شهرستان شامل شاهانی، خاصویی، پیارم، گنتال و زاهدی است.