مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت از توزیع حدود صد تن شکر اعتباری، حمایتی و آزاد در سال گذشته در بین زنبورداران این شهرستان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی در استان فارس، منصور امیریان با اشاره به اینکه شکر حمایتی با نرخ 13 هزار و صد تومان در شهرستان مرودشت توزیع شده است، گفت: مقدار 62 تن از شکر توزیعی به صورت حمایتی بوده است.

وی با بیان اینکه شکر اعتباری با نرخ 15 هزار و صد تومان و به میزان ده تن و سر رسید 9 ماهه توزیع شده است، تصریح کرد: شکر آزاد نیز به نرخ 15 هزار و 300 تومان به میزان 25 تن در اختیار زنبورداران شهرستان مرودشت قرار گرفت.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه نهاده شکر در بین صد نفر از زنبورداران دارای شناسنامه زنبورداری توزیع شده است، اضافه کرد: در شرایط کنونی نیز از اتحادیه سراسری زنبورداران پیگیر تامین شکر یارانه ای برای زنبور داران هستیم.

 او هدف از تامین شکر برای زنبورداران را کاهش هزینه‌های تولید، ایجاد اشتغال پایدار و رونق صنعت زنبورداری عنوان کرد.