احمد طمراسی

رئيس سازمان
جهاد كشاورزي استان فارس

 

 07132293570

 

ملاقات رئیس سازمان با مردم
دو شنبه هر هفته

ازساعت 11صبح تا14

 

تلفن گویا سازمان : 32271771

 

تلفن سازمان 8-07132272180
ارتباط مستقیم با رئیس سازمان

 

لطفا برای ارسال پیشنهادات و انتقادات از فرم زیر استفاده نمایید: