جلسه شورای معاونین سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در تاریخ 98/10/21 در محل سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی (سالن شهید پرویزی) رأس ساعت 6:30 صبح با حضور اعضاء تشکیل شد.

جناب آقای مهندس پیشکار مدیر محترم حوزه ریاست سازمان (دبیرجلسه ) اعلام کردند که این جلسه با حضور رئیس سازمان تشکیل موارد ذیل مطرح و تأکید گردید:

* لزوم توجه به شرایط تحریمی کشور و نیاز به تمرکز بر روی توزیع ، خرید محصولات مازاد و دخالت در هنگام افزایش قیمت

* استفاده از سردخانه برای مهار قیمت گوجه در فصل سرد زمستان

* برنامه آموزش های مهارتی در قالب یک برنامه استراتژیک و با نگاه تعالی اقدام گردد

* پیش بینی خرید و تنظیم بازار میوه شب عید به مراجع ناظر استانی منتقل گردد

* جلسات داخلی تنظیم بازار بطور مرتب برگزار گردد

* اطلاعات بازار تولیدات مهم و نهاده ها در بخشهای متولی تولید (معاونت تولیدات دامی و گیاهی ) ارائه گردد

 * جلسات مدیران ستادی هر هفته در ساعت 15 برگزار گردد