عناوین  زیر خدمت  ( شناسه خدمت )

جهت دریافت عناوین زیر خدمت کلیک کنید  

 

« خدمات قابل ارائه سازمان جهاد کشاورزی »

 

شناسنامه خدمات

خدمات قابل ارائه

شناسنامه دفتر برنامه و بودجه

شناسنامه سازمان امور اراضی کشور

شناسنامه معاونت امور تولیدات دامی

شناسنامه امور باغبانی

شناسنامه دفتر امور اقتصادی

شناسنامه دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات

شناسنامه سازمان حفظ نباتات کشور

شناسنامه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

شناسنامه معاونت آب و خاک

شناسنامه امور بازرگانی و صنایع کشاورزی

شناسنامه گروه امور مجامع و شرکت ها

شناسنامه سازمان شیلات ایران

شناسنامه دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

شناسنامه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

شناسنامه خدمات دفاتر زراعت

شناسنامه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

 

لیست خدمات واگذار گردیده به اداره کل پست و لیست دفاتر پست پیشخوان طرف قرارداد

لیست آدرس دفاتر

 

عنوان خدمت(1) الکترونیکی یا غیر الکترونیکی بودن خدمت الکترونیکی کردن خدمات دولتی الکترونیکی کردن خدمات دولتی الکترونیکی کردن خدمات دولتی پرداخت الکترونیکی نوع خدمت نوع خدمت نوع خدمت ارائه از طریق پیش خوان لینک ارائه خدمت
درخواست خدمت تحویل خدمت ارائه خدمت به صورت کاملا الکترونیکی   G2B G2C G2G   آدرس سایت
ساماندهی دامداری های روستایی عشایری و غیر صنعتی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی eagri.maj.ir
صدور شناسنامه زنبورداری(زنبور ملکه) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی خیر خیر بلی eagri.maj.ir
صدور شناسه وشناسنامه دام الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر خیر www.abc.org.ir
صدور و تمدید مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی eagri.maj.ir
صدور و تمدید پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی eagri.maj.ir
صدورو تمدید مجوز توسعه دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی eagri.maj.ir
انتقال مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی eagri.maj.ir
ابطال مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی eagri.maj.ir
صدور و تمدید پروانه های بهداشتی دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی eagri.maj.ir
صدور و تمدید مجوز بهسازی و نوسازی دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی eagri.maj.ir
مجوز تغییر کاربری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی eagri.maj.ir
صدور مجوز ایجاد مراکز تولید مواد ژنی الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی خیر خیر خیر www.abc.org.ir
صدور مجوز جوجه ریزی واحد های مرغ مادر تخمگذار الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی samasat.ir
صدور مجوز جوجه ریزی واحد های مرغ مادر گوشتی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی samasat.ir
صدور مجوز صادرات محصولات اصلی دام و طیور غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی بلی خیر ندارد
مجوز صادرات و واردات انواع دام زنده مولد و منابع و مواد ژنی غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی خیر خیر خیر ندارد
پروانه تاسیس آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی خیر خیر خیر ندارد
پروانه بهره برداری آژمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی خیر خیر خیر ندارد
صدور مجوز فعالیت مراکز DHI غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی خیر خیر خیر ندارد
آموزش و نظارت بر فعالیت مامورین شبکه تلقیح مصنوعی غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی خیر خیر خیر ندارد
بررسی و تایید نقشه های جایگاه دام واحد های صنعتی بزرگ الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی خیر خیر بلی eagri.maj.ir
تاییدیه استفاده از معافیت گمرکی تجهیزات دامپروری وارداتی غیر الکترونیکی خیر خیر خیر بلی بلی خیر خیر خیر ندارد
تخصیص سهمیه سوخت الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی خیر خیر بلی tejaratasan.com
حمایت از بهینه سازی مصرف سوخت درواحد های مرغداری غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی خیر خیر خیر ندارد
حمایت فنی و مالی و تعیین سهمیه برخی از اقلام نهاد ها و خوراک دام و طیور الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی خیر خیر خیر enahadeh.ir
خدمات حمایتی زنبور عسل (وسایر دامها) غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر ندارد
احداث باغ زعفران غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر ندارد
احداث باغ گیاهان دارویی غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر ندارد
تائیدیه معافیت گمرکی واردات تجهیزات و ماشین آلات باغبانی غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی خیر خیر خیر ندارد
تائیدیه واردات محصولات باغی(انواع میوه ها ،گیاهان داروییو زینتی ،اندام های تکثیری و نهاده ها و… الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی بلی eagri.maj.ir
تائیدیه صادرات محصولات باغی(انواع میوه ها ،گیاهان دارویی و زینتی ،اندام های تکثیری و نهاده ها و... الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی بلی eagri.maj.ir
تاییدیه بلا مانع بودن احداث واحد باغ مادری الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی خیر خیر خیر ندارد
تاییدیه بلا مانع بودن احداث واحد کشت بافت الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی خیر خیر بلی eagri.maj.ir
ارائه معرفی نامه برای دریافت تسهیلات و اعتبارات در اجرای طرح های حوزه امور باغبانی الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی بلی خیر خیر cita.maj.ir
تشکیل و ارائه خدمات از طریق صندوق های ملیمحصولی حمایت از سرمایه گذاری به تشکل های ملی غیر دولتی در حوزه باغبانی غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی خیر خیر خیر ندارد
پیشنهاد تدوین استاندارد های محصولات باغی برای سازمان استاندارد ایران غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق خیر خیر بلی خیر ندارد
ارائه خدمات فنی ،تخصصی کاشت،داشت،برداشت و پس از برداشت محصولات باغی  غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق       خیر ندارد
حمایت و تشویق تولید کنندگان حوزه باغبانی برای بیمه کردن محصولات ،تجهیزات و اماکن تولیدی غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر ندارد
تاییدیه معرفی نامه طرح های اولویت دار تولیدی حوزه باغبانی به صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهلات غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر ندارد
برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی بهره برداران باغبانی کشور الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی بلی خیر خیر ندارد
ارائه معرفی نامه برای دریافت تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش و بلند مدت) الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی بلی خیر خیر cita.maj.ir
توزیع بذر غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر ندارد
ایجاد مزارع الگویی زراعی با انتقال تکنولوژی جدید کشت غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر ندارد
صدور پروانه تاسیس تشکل های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی (شرکت فنی-تخصصی مکانیزاسیون) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی خیر خیر بلی eagri.maj.ir
صدور پروانه بهره برداری تشکل های خدمات مکانیزاسیون کشاورزی (شرکت فنی-تخصصی مکانیزاسیون) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی خیر خیر بلی eagri.maj.ir
صدور مجوز شرکت های تامین و تولید بذر الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی خیر بلی خیر Mp.corc.ir
صدور گواهی استاندارد ماشین آلات و ادوات نوین غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر ندارد
صدور مجوز عرضه تولیدات لوازم و تجهیزات آبیاری غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی خیر خیر خیر ندارد
صدور مجوز عرضه محصولات برای تولید کنندگان لوله پلی اتیلن غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی خیر خیر خیر ندارد
صدور عرضه محصولات برای وارد کنندگان لوازم آبیاری غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی خیر خیر خیر ندارد
طراحی و اجرای سامانه های نوین آبیاری الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی بلی خیر خیر novinabyari.maj.ir
تجهیز و نوسازی اراضی زیر سد های مخزنی و بند های انحرافی مستقل غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر ندارد
بازسازی و نوسازی قنوات غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر ندارد
اجرای شبکه های فرعی آبیاری زهکشی غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر ندارد
اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های کشاورزی غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر ندارد
تامین آب کشاورزی از طریق پروژه های کوچک آبی غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر ندارد
پوشش ژئوممبران استخر های ذخیره آبی غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر ندارد
ساماندهی اجرای طرح زهکشی زیر زمینی غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر ندارد
تعیین نیاز آبی محصولات باغی و زراعی الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی بلی بلی خیر sanadab.maj.ir
صدور مجوز صادرات کالاهای کشاورزی غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی بلی خیر ندارد
صدور مجوز واردات کالاهای کشاورزی الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق خیر خیر بلی خیر etrade.maj.ir
صدور معافیت های مالیاتی تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولید دارای گواهی عدم ساخت داخل از وزارت صنعت،معدن و تجارت غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی بلی بلی خیر ندارد
معرفی بهره برداران جهت دریافت تسهیلات بانکی و اعتباری (تملک دارایی ها و سرمایه در گردش ) الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی بلی خیر خیر cita.maj.ir
مدیریت توزیع سوخت در زمینه بهره برداری کشاورزی(سوخت چاههای آب کشاورزی) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی tejaratasan.com
مجوز تاسیس صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی eagri.maj.ir
مجوز بهره برداری صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی eagri.maj.ir
مجوز طرح توسعه و شروع یک فعالیت صنعتی مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی خیر بلی eagri.maj.ir
صدور موافقت نامه با تغییر کاربری موضوع تبصره 4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی Laoi.ir
صدور مجوز تغییر کاربری موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی Laoi.ir
ابطال یا تغییر در موافقت نامه یا مجوز های صادر شده موضوع ماده 6 قانون الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی Laoi.ir
تهیه تقویم ارزش ریالی اراضی زراعی و باغی مشمول تغییر کاربری موضوع ماده 2 قانون الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی Laoi.ir
تجدید نظر در مجوز های تغییر کاربری الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی Laoi.ir
حفاظت از اراضی کشاورزی و ارتباط مردمی (سامانه 131) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی Laoi.ir
جلوگیری از تغییر کاربری های غیر مجاز الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی Laoi.ir
تشخیص نوعیت اراضی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی Laoi.ir
واگذاری اراضی منایع ملی و دولتی (اجاره،فروش و انتقال قطعی ) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی Laoi.ir
شناسایی،تشخیص و تصویب حریم روستا الکترونیکی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی بلی Laoi.ir
صدور پروانه واردات عوامل بیولوژیک ،فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی (صدور-تمدید-ابطال-اصلاح) الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی خیر خیر خیر www.Ppo.ir
صدور مجوز ترخیص عوامل بیلوژیک ،فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی (صدور-تمدید-ابطال-اصلاح) الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی خیر خیر خیر www.Ppo.ir
صدور مجوز ورود و ترخیص مواد اولیه ،تکنیکال و سموم آماده مصرف(صدور-تمدید-اصلاح-لغو) الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی بلی خیر خیر www.Ppo.ir
صدور مجوز ترخیص مواد اولیه ،تکنیکال و سموم آماده مصرف(صدور-تمدید-اصلاح-لغو) الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی بلی خیر خیر www.Ppo.ir
ثبت نامه تجاری آفت کش های میکروبی و غیرشیمیایی الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی خیر خیر خیر www.Ppo.ir
صدورپروانه تولید عوامل میکروبی بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی خیر خیر خیر www.Ppo.ir
صدور تاییدیه برچسب سموم الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی بلی خیر خیر www.Ppo.ir
بررسی و صدور درخواست شرکت های حمل و نقل برای انجام ترانزیت الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی خیر خیر خیر www.Ppo.ir
تمدید شرایط قرنطینه ،تغییر گمرک ورودی و سایر اصلاحات الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی بلی بلی خیر www.Ppo.ir
تحلیل خطر محصولات کشاورزی وارداتی در فهرست کالاها با ریسک قرنطینه ای کم ،متوسط و زیاد الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی بلی بلی خیر www.Ppo.ir
صدور شرایط قرنطینه ای واردات برای محصولات کشاورزی که قبلا تحلیل خطر شده اند الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی بلی خیر خیر www.Ppo.ir
صدور گواهی بهداشت نباتی غیر الکترونیکی خیر خیر خیر عدم مصداق بلی خیر خیر خیر ندارد
صدور مجوز خروج محموله های گیاهی از گمرک الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی بلی بلی خیر www.Ppo.ir
انجام تحلیل خطر برای واردات محصولات کشاورزی الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی بلی بلی خیر www.Ppo.ir
مجوز تاسیس استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی خیر بلی خیر بلی eagri.maj.ir
پروانه بهره برداری استخر های دومنظوره کشاورزی و پرورش ماهی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی خیر بلی خیر بلی eagri.maj.ir
مجوز توسعه استخر های دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی خیر بلی خیر بلی eagri.maj.ir
مجوز نوسازی و بهسازی استخر های دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی خیر بلی خیر بلی eagri.maj.ir
مجوز پرورش ماهیان زینتی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی خیر بلی خیر بلی eagri.maj.ir
مجوز تولید بچه ماهی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی خیر بلی خیر بلی eagri.maj.ir
مجوز پرورش ماهیان گرم آبی،یرد آبی،و دریایی الکترونیکی بلی بلی بلی بلی خیر بلی خیر بلی eagri.maj.ir
مجوز پرورش ماهی در قفس ،میگو،میگوی آب شور،میگوی آب شیرین الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق خیر بلی خیر خیر Fishreies.irدرحال بروزرسانی
تامین شناور صیادی و صدور پروانه صید غیر الکترونیکی بلی بلی خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر غیر فعال
مجوز تردد شناور های صیادی غیر الکترونیکی بلی بلی خیر عدم مصداق بلی بلی خیر خیر غیر فعال
مجوز صادرات آبزیان صید شده به اتحادیه اروپایی(خاویار و ماهیان خاویاریCITES) غیر الکترونیکی بلی بلی خیر عدم مصداق خیر بلی خیر خیر غیر فعال
مجوز صنایع تبدیلی آبزیان الکترونیکی بلی بلی بلی بلی خیر بلی خیر بلی eagri.maj.ir
مجوز واردات آبزیان زنده الکترونیکی بلی بلی بلی بلی خیر بلی خیر بلی eagri.maj.ir
مجوز نگهداری ماهی زنده به منظور خرده فروشی در جایگاه های ویژه غیر الکترونیکی بلی بلی خیر عدم مصداق خیر بلی خیر خیر غیر فعال
مجوز ساخت مرکز عرضه آبزیان غیر الکترونیکی بلی بلی خیر عدم مصداق خیر بلی خیر خیر غیر فعال
مجوز بهره برداری از مرکز عرضه آبزیان غیر الکترونیکی بلی بلی خیر عدم مصداق خیر بلی خیر خیر غیر فعال
ارائه معرفی نامه برای بهره مندی از تسهیلات بانکی الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق بلی بلی خیر خیر Sb.fisheries.ir

 

دانلود فایل لیست خدمات شناسنامه ای جهاد کشاورزی فارس