خدمات قابل ارائه سازمان جهاد کشاورزی

خدمات قابل ارائه

شناسنامه خدمات

شناسنامه دفتر برنامه و بودجه

شناسنامه سازمان امور اراضی کشور

شناسنامه معاونت امور تولیدات دامی

شناسنامه امور باغبانی

شناسنامه دفتر امور اقتصادی

شناسنامه دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات

شناسنامه سازمان حفظ نباتات کشور

شناسنامهمرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

شناسنامه معاونت آب و خاک

شناسنامه امور بازرگانی و صنایع کشاورزی

شناسنامه گروه امور مجامع و شرکت ها

شناسنامه سازمان شیلات ایران

شناسنامه دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

شناسنامه مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

شناسنامه خدمات دفاتر زراعت

شناسنامه مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

 

لیست خدمات واگذار گردیده به اداره کل پست و لیست دفاتر پست پیشخوان طرف قرارداد

خدمات واگذار شده به دفاتر پیشخوان

لیست آدرس دفاتر

 

عنوان خدمت(1) الکترونیکی یا غیر الکترونیکی بودن خدمت اطلاع رسانی الکترونیکی(2) الکترونیکی کردن خدمات دولتی الکترونیکی کردن خدمات دولتی میزان ارائه خدمات در دفاتر پيشخوان
      درخواست خدمت(3) ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان(4)  
ساماندهی دامداری های روستایی، عشایری و غیر صنعتی13021182100 الکترونیکی بلی بلی خیر بلی
صدور مجوزها و پروانه‌های امور دامپروری(13021182000) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور شناسه و شناسنامه دام13021182102 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور و تمدید مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی13021182109 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور و تمدید پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی13021182110 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور و تمدید مجوز توسعه دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی13021182111 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
انتقال مجوز تاسیس دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی13021182112 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
ابطال مجوز تاسیس  و پروانه بهره برداری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی13021182113 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور  و تمدید پروانه های بهداشتی دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی13021182114 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
مجوز تغییر کاربری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی13021182116 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
مجوز ایجاد مراکز تولید موادژنی13021182104 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر تخمگذار13021182105 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر گوشتی13021182106 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
مجوز صادرات محصولات اصلی دام و طیور 13021182107 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
مجوز صادرات و واردات انواع دام زنده مولد و منابع و مواد ژنی13021182108 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور مجوز و پروانه‌های مراکز ارائه خدمات دامپروری(13021183000) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
پروانه تأسیس و بهره برداری آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور13021183100 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور مجوز فعالیت مراکز DHI(13021183101) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
بررسی و تأیید نقشه های جایگاه دام واحدهای صنعتی بزرگ13021184101 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
تخصیص سهمیه سوخت13031184103 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
حمایت از بهینه سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری13031184104 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
حمایت فنی و مالی و تعیین سهمیه برخی از اقلام نهاده ها و خوراک دام و طیور13021184105 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور مجوزها و پروانه‌های امور باغبانی(13021185000) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
ارائه مجوز احداث باغ زعفران13021185100 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
ارائه مجوز احداث باغ گیاهان دارویی13021185101 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
مجوز تغییر کاربری دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی13021182116 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
ارائه معرفی نامه برای دریافت تسهیلات و اعتبارات در اجرای طرح های حوزه امور باغبانی13021186100 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
ارائه معرفی نامه برای دریافت تسهیلات بانکی (سرمایه در گردش و بلند مدت)13021186107 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
توزيع بذر13021187100 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور مجوزها و پروانه‌های مراکز ارائه خدمات زراعی(13021188000) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور پروانه تاسيس تشكل‌هاي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (شركت فني- تخصصي  مكانيزاسيون)13021188103 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور پروانه بهره برداري تشكل‌هاي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (شركت فني- تخصصي  مكانيزاسيون)13021188104 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور مجوز فعالیت شرکت‌های تامين و توليد بذر13021188101 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور مجوزهای عرضه اقلام آبیاری(13021189000) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور مجوز عرضه تولیدات لوازم آبیاری13021189100 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور مجوز عرضه محصولات برای تولیدکنندگان لوله پلی اتیلن13021189101 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور مجوز عرضه محصولات برای واردکنندگان لوازم آبیاری 13021189102 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
اجرای سامانه نوین آبیاری13021190100 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور مجوزهای صادرات و واردات حوزه کشاورزی(13011191000) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور مجوز صادرات کالاهای کشاورزی13011191100 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور مجوز واردات کالاهای کشاورزی13011191101 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
خدمات حمایتی و تسهیلاتی به بهره‌برداران حوزه کشاورزی(13021192000) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
معرفی بهره برداران جهت دریافت تسهیلات بانکی و اعتباری(تملک دارایی ها و سرمایه در گردش)13021192100 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
سوخت‌رسانی به بهره‌برداران بخش کشاورزی13031192101 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور مجوزها و پروانه های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی(13021193000) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور مجوز و پروانه  173 های حوزه شیلات (موافقت اصولی، تاسیس،بهره برداری، توسعه، نوسازی و بهسازی)(13021205000) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
مجوز تاسیس استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی13021205102 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
پروانه بهره‌برداری استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی13021205103 غیر الکترونیکی بلی عدم مصداق عدم مصداق عدم مصداق
مجوز توسعه استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی13021205104 غیر الکترونیکی بلی عدم مصداق عدم مصداق عدم مصداق
مجوز نوسازی و بهسازی استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی13021205105 غیر الکترونیکی بلی عدم مصداق عدم مصداق عدم مصداق
.مجوز پرورش ماهیان زینتی13021205106 غیر الکترونیکی بلی عدم مصداق عدم مصداق عدم مصداق
.مجوز تولید بچه ماهی13021205107 غیر الکترونیکی بلی عدم مصداق عدم مصداق عدم مصداق
مجوز پرورش ماهیان گرم آبي، سرد آبي و دریایی13021205108 الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق
مجوز پرورش ماهی در قفس، میگو، میگوی آب شور، میگوی آب شیرین13021205109 غیر الکترونیکی بلی خیر خیر عدم مصداق
مجوز صنایع تبدیلی آبزیان13021206103 الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق
ارائه معرفی‌نامه برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی13021206101 غیر الکترونیکی بلی عدم مصداق عدم مصداق عدم مصداق
صدور مجوزهاي مربوط به تدارك نهاده  173 هاي كشاورزي و مبارزه با آفات(13021199000) الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق
صدور پروانه واردات عوامل بيولوژيك ،فرآورده ها و تجهيزات كنترل غير شيميايي ( صدور – تمديد – ابطال-اصلاح )13021199102 الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق
صدور مجوز ترخيص عوامل بيولوژيك ،فرآورده ها و تجهيزات كنترل غير شيميايي ( صدور – تمديد – ابطال -اصلاح)13021199103 الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق
صدور مجوز ورود و ترخیص مواد اوليه ،تكنيكال و سموم آماده مصرف ( صدور – تمديد – اصلاح و لغو)13021199104 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور مجوز ترخيص مواد اوليه ،تكنيكال و سموم آماده مصرف ( صدور – تمديد – اصلاح و لغو)13021199105 الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق
صدور مجوزهاي مربوط به كسب و كار تهيه و تدارك سموم و عوامل بيولوژيك(13011200000) الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق
صدور پروانه توليد عوامل ميكروبي كنترل بيولوژيك و فرآورده ها و تجهيزات كنترل غير شيميايي13011200101 غیر الکترونیکی بلی عدم مصداق عدم مصداق عدم مصداق
صدور مجوزهاي مربوط به صادرات و واردات محموله هاي گياهي(13011201000) الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق
تمديد شرايط قرنطينه، تغييرگمرك ورودي و ساير اصلاحات13011201101 الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق
صدور گواهي بهداشت نباتي13021201104 الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق
صدور مجوز خروج محموله هاي گياهي از گمرك13011201105 الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق
تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ  173 ها(13021194000) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
صدور موافقت  173 نامه با تغییر کاربری موضوع تبصره  4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها13021194100 الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق
صدور مجوز تغییر کاربری موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون13021194101 غیر الکترونیکی بلی عدم مصداق عدم مصداق عدم مصداق
تجدید نظر در مجوزهای تغییر کاربری 13021194104 غیر الکترونیکی بلی عدم مصداق عدم مصداق عدم مصداق
حفاظت از اراضی کشاورزی و ارتباط مردمی (سامانه 131)13021194105 الکترونیکی بلی بلی بلی عدم مصداق
واگذاری اراضی ملی  و دولتی(13021195000) الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی (اجاره، فروش و انتقال قطعی)13021195100 الکترونیکی بلی بلی بلی بلی
           

دانلود فایل لیست خدمات شناسنامه ای جهاد کشاورزی فارس