خشکسالی در شرایطی حیات کشاورزی استان فارس را تهدید می‌کند که این بخش حدود 50 درصد فضای کسب وکار این استان را به خود اختصاص داده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به سرعت گسترش روزافزون فضای مجازی و تغییر نوع ارتباطات رسانه‌ای، گفت: روابط عمومی باید هوشمندانه، فعال و تاثیرگذار در این فضا حضور داشته باشد.

رئیس اداره روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به تحریمهای حاکم بر جامعه گفت: انعکاس دستاوردهای نظام باعث ایجاد نشاط در جامعه و تقویت روحیه خودباوری خواهد شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به سطح 58 هکتاری گلخانه در سال 84، گفت: این سطح با روند توسعه‌ای در سال جاری به 568 هکتار رسید.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه گلخانهداران به منظور بهبود فرآیند کاری و ارتقاء بهره‌وری نیاز به آموزش دارند، گفت: در این راستا در چهار زمینه دوره‌های مهارتی چند روزه و عمدتا به صورت عملی لحاظ شده است.

مدیرکل دفتر امور گلخانه ، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی گفت: سال گذشته در حوزه گل و گیاه بیش از ۳۵ میلیون دلار صادرات داشتیم و پیش بینی می‌شود در حوزه صادرات با راه اندازیو تکمیل پایانه ها در کل کشور تا پایان سال۱۴۰۰بتوانیم این میزان را دو تا 2.5  برابر افزایش دهیم.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس گفت: با مطالعات خیلی گسترده و بررسی محدودیت‌های گسترش گلخانه ها اعم از سازه، بستر، آفات، بیماری ها و عوامل محدود کننده تولید، نقشه راه تحقیقات گلخانه تدوین شد.

معاون مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: خبرنگاران در قالب تورهای رسانه‌ای با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی از طرح‌ها و پروژه‌های شاخص این بخش بازدید می‌کنند.

زیر مجموعه ها