مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از امضای تفاهمنامه همکاری با پارک سلامت روان حاجات خبر داد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، عبدالرحیم پیشکار با اشاره به بازدیدی که در تیرماه سال جاری با حضور جمعی از مدیران سازمان از پارک سلامت روان حاجات به عمل آمد؛ اظهار کرد: در پی این بازدید به دنبال ایجاد روابط متقابل، همفکری و همکاری با مجموعه پارک سلامت روان در جهت گسترش فعالیت ها در حوزه مسئولیت های اجتماعی بودیم که با امضای تفاهمنامه این تعامل بین طرفین برقرار گردید.

وی ابراز کرد: ایجاد روابط و اقدام اجرایی در زمینه همکاری های مشترک، تعریف تیم های حرفه ای، انجام مشاوره های فنی و ... از جمله موضوعاتی است که در تفاهمنامه به آن پرداخته شده است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در ادامه کار فعالیت های مشترک در قالب عقد قرارداد در واحدهای تخصصی سازمان (در صورت نیاز به ارائه خدمات ایشان) به انجام خواهد رسید.

وی تصریح کرد: همچنین براساس تفاهمنامه، سازمان زمینه های حضور فعال بخش خصوصی برای آشنایی بیشتر با پارک و ارائه خدمات به ایشان را پیگیری خواهد نمود.