رئیس دفتر محیط زیست و سلامت غذا در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: استفاده از آب شیرین کن بر روی چاه های کشاورزی ممنوع می باشد.

به گزارش روابط عمومی دفتر محیط زیست و سلامت غذا در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمد مهدی غیاثی ضمن اشاره به خشکسالی در دهه های اخیر که موجب کاهش شدید کمیت و کیفیت آب موجود در دشت‌ها شده و به همین دلیل استفاده از آب شیرین کن مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته‌ است، اظهار کرد: آب شیرین کن هایی که در چاه های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد تولید پساب کرده که این پساب خطرات زیست محیطی با خود به همراه دارد.

وی تاکید کرد: این پساب بر بافت فیزیکی خاک تاثیر گذاشته و آن را از بین می برد و موجب آلودگی آب های زیرزمینی نیز می شود. لذا به منظور صیانت از منابع آب و حفظ محیط زیست از جمله جلو‌گیری از افت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی، ممانعت از تخلیه و رهاسازی شورابه ها و پساب‌های خروجی آب شیرین‌کن‌ها  به محیط های پذیرنده مثل آبراهه ها، دشت ها و ... که موجب افزایش شوری و نهایتا ایجاد پدیده فرونشست زمین و فروچاله و مرگ آبخون‌ها می‌شود، نصب دستگاه‌های آب شیرین کن روی چاه‌های آب کشاورزی ممنوع می باشد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: تنها در صورت دریافت مجوز و استفاده از تکنولوژی های نوین مطابق با الزامات زیست محیطی و اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی و تصویب در کمیته مدیریت منابع آب، در کمیسیون صدور پروانه های شرکت های آب منطقه ای نسبت به صدور پروانه تصمیم گیری می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به ادامه خشکسالی ها، فرسایش خاک و بحران کم آبی، افزایش تولیدات گلخانه ای موضوعی اجتناب ناپذیر است چرا که برای دستیابی به موفقیت بیشتر، راهی جز حرکت به سمت کشاورزی درون زا، تولید محور و اشتغال زا وجود ندارد.