کارشناس ارزیاب مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: نظارت بر چگونگی تولید و نحوه توزیع عادلانه بذور از جمله گندم گواهی شده بین بهره برداران یکی از برنامه های مهم هر ساله این مدیریت می باشد.

به گزارش روابط عمومي مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، حمیدرضا امتحانی افزود: ضمن نظارت مستمر کارشناسان ارزیاب سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بر فعالیت اتحادیه تعاونی های تولیدی، توزیعی، تعاونی های روستایی و انبارها، تیم ارزیاب وزارتخانه با حضور یاوری و زمانی نیز طی سه روز از تاریخ یکم لغایت سوم دی ماه با همراهی کارشناسان مدیریت زراعت و این مدیریت از تعدادی از شرکت های تولید کننده بذر، اتحادیه تعاونی های تولیدی، توزیعی، تعاونی های روستایی، انبارهای خصوصی و دولتی در سطح استان با هدف بررسی وضعیت تولید، فرآوری و توزیع دانه گندم سیلویی و بذر گندم گواهی شده بین بهره برداران بازدید به عمل آوردند و همچنین به بررسی اسناد حواله های صادر شده پرداختند.

وی تصریح کرد: طی این بازدیدها مسائل و چالش های این مراکز توسط تیم ارزیاب جهت رفع موانع و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت.