کارشناس ارزیاب مدیریت بازرسی، ارزیابی عمکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: عملیات ارزیابی عملکرد دفاتر نظام مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و نظام دامپزشکی شهرستان های استان فارس از ابتدای بهمن ماه 99 آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومي مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، فاطمه رجبی اظهار کرد: این ارزیابی ها در زمینه صدور پروانه ها و مجوزهای سال جاری با همراهی زینب محمدی مجری مراکز خدمات غیردولتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس انجام می گردد.

وی افزود: هدف از این ارزیابی و بازدیدها بررسی موانع و مشکلات پرونده ها و درخواست های متقاضیان واحدهای تولیدی دامی، گلخانه و ... ، مشکلات سامانه جدید سماک صدور مجوزها، سامانه ارجاع کار، ارزیابی نحوه فعالیت مسئول مرکز، رعایت استاندارد های مراکز خدماتی، موانع عدم صدور پروانه ها و ... می باشد.

رجبی خاطر نشان کرد: تا کنون 30 دفتر از 45 دفتر مورد ارزیابی قرار گرفته است که با برنامه ریزی های صورت گرفته این عملیات تا پایان بهمن ماه به اتمام خواهد رسید.