کارشناس ارزیاب مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، گفت: عملیات پایش و راستی آزمایی پروژه هویت گذاری دام سبک در راستای انجام دستورالعمل ارسالی از سوی وزیر جهاد کشاورزی در زمینه شناسایی جمعیت فعال در حوزه دام سبک و سنگین انجام می گردد.

به گزارش روابط عمومي مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، افشین طیبی زاده افزود: این عملیات که در قالب طرح هویت گذاری تعریف شده است به تمام شهرستان های سطح استان ابلاغ گردیده است.

وی تصریح کرد: در سطح استان سه اتحادیه شامل: اتحادیه شرکت های تعاونی دامداران استان، اتحادیه صنعت دامپروری و اتحادیه شرکت های تعاونی عشایری و همچنین صندوق بیمه کشاورزی با مدیریت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در این پروژه همکاری نموده و پیمانکاران این اتحادیه ها در سطح استان اقدام به پلاک کوبی در دام و همچنین ثبت اطلاعات مذکور در سامانه ملی هویت گذاری مرکز اصلاح نژاد دام کشور می نمایند که بر همین اساس تمام خدمات از جمله تخصیص نهاده ها، بیمه و صدور مجوز حمل بر اساس سامانه هویت گذاری انجام می گردد.

طیبی زاده بیان کرد: با توجه به نظارت و لزوم راستی آزمایی و نیز پایش اطلاعات وارد شده در سامانه و تطابق آن با آمار دام پلاک کوبی شده کارشناسان مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به همراه کارشناسان مدیریت امور دام این سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های استان فارس از انجام عملیات هویت گذاری در مراحل مختلف کار به صورت تصادفی بازدید می نمایند.

وی خاطر نشان کرد: در سال جاری تا کنون 20 مورد بازدید از پروژه هویت گذاری دام در مناطق مختلف استان انجام گرفته است.