مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در ارزیابی" سامانه وب کنفرانس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی" در سال گذشته این مدیریت حائز رتبه برتر در برگزاری دوره‌های آموزشی شد.

 

حمیدرضا ابراهیمی به گزارش خبرگذاری سازمان جهاد کشاورزی در استان فارس ابراز کرد: از 33 مرکز، موسسه و پژوهشکده تحقیقاتی همکار با "سامانه وب کنفرانس سازمان تات"، مدیریت هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، تنها مدیریت هماهنگی ترویجی بود که در برگزاری این دوره ها مشارکت داشت.

به گفته وی؛ در ارزیابی کلی این مدیریت با برگزاری 37 دوره حائز رتبه پنجم شد و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس نسبت به سایر مراکز تحقیقاتی در بالاترین جایگاه قرار گرفت.

این مقام مسئول تصریح کرد: دوره های آموزشی برگزار شده در زمینه های زراعت، باغبانی، حفظ نباتات، مکانیزاسیون، آب وخاک، شیلات، دام و طیور، تعالی سازمانی و ایمنی کار در بخش کشاورزی بود و 1851 نفر در این دوره ها شرکت کردند.

ابراهیمی با اشاره به اینکه جامعه هدف دوره های آموزشی مذکور؛ کارشناسان، مروجین مسئول پهنه و بهره برداران پیشرو بودند، بیان کرد: در سال جاری این دوره ها به بهره برداران پیشرو و تشکل ها تسری پیدا خواهد کرد.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اظهار کرد: سامانه وب کنفرانس سازمان تات از سال 1397 راه اندازی شد که در این سامانه بستری فراهم شده تا جامعه کشاورزی از طریق اینترنت با جدیدترین دستاوردها آشنا شوند و این مدیریت ازمهر ماه سال گذشته با این سامانه مذکور در برگزاری دوره های آموزشی همکاری داشته است.