معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: برگزاری کارگاه آموزشی ترویجی پدافند غیر عامل و امور دام، شرکت در نمایشگاه استانداری و سمینار پدافند غیر زیستی منابع طبیعی از جمله برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در هفته پدافند غیر عامل بود . 

به گزارش روابط عمومی گروه نوسازی و تحول اداری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، کاووس کیانی افزود: به منظور تحقق فرامین مقام معظم رهبری و نظر به تاکید معظم له مبنی بر اهمیت پدافند غیر عامل و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت دستگاه های اجرائی در تعمیق و نهادینه سازی فرهنگ پدافند غیر عامل در سالی که مزین به نام "رونق تولید " است ودر همین راستا هشتم الی چهاردهم آبان ماه به عنوان هفته پدافند غیر عامل و با شعار " پدافند غیر عامل، مقاومت و بازدارندگی با رونق تولید  " نام گذاری شده است.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: پدافند غیر عامل مجموعه ای از اقدامات غیر مسلحانه به منظور افزایش باز دارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی، تسهیل در مدیریت در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن است.

وی بیان کرد: با توجه به نقش مهم سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در امنیت غذایی کشور، هفته مذکور را با چاپ پوستر، بنر و شرکت در نمایشگاه استانداری، سمینار پدافند غیر عامل زیستی در منابع طبیعی و جلسه آموزشی مبنی بر پدافند غیر عامل و اموردام و ارسال پیامک و شعارهای پدافند از طریق رسانه های سمعی، بصری و مکاتبات و .... انجام و سعی بر آن شد تا بخشی از تلاش کارکنان این مجموعه در راستای تحقق اهداف پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی اطلاع رسانی گردد.