مجموعه:اخبار معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانیتاریخ:09/اسفند/1399نوشته توسط:محمدحسن حاجی زادهتعداد بازدید:57کد مطلب:4735
سه انتصاب در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
سه انتصاب در سازمان جهاد کشاورزی استان فارس
 
 

در احکامی جداگانه از سوی حسین پژمان رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمد محمدی به سمت مشاور ارشد، فرهاد شریفی به سمت سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی و محسن محمدی صفری کوچکی به سمت سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع این سازمان منصوب شدند.

به گزارش خبرگزاری روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس محمد محمدی دارای مدرک کارشناس ارشد زراعت و پیش از این جانشین معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس بود.

معاون مالی اداری سازمان تعاون روستایی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان های لامرد، پاسارگاد و ممسنی، مدیر هوشمند سازی و مدیر صدور مجوزهای سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از جمله مسئولیت های است که مشاور ارشد سازمان پیش از این داشته است.

فرهاد شریفی دارای مدرک دکتری بیوتکنولوژی کشاورزی و پیش از مدیر شرکت شهرک های کشاورزی استان فارس بود، وی در کارنامه خود تجربه مدیریت چندین ساله جهاد کشاورزی شهرستان های زرین دشت و داراب و مسئول امورشهرستان ها و مجلس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس را دارد.

محسن محمدی صفری کوچکی دارای مدرک کارشناس ارشد زراعت است و پیش از معاون توسعه و امور زیربنایی اداره کل امور عشایر استان فارس بود.

1000 کاراکتر باقیمانده است