معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت:  مقرر گرديد بخشي از نهاده مورد نياز گاوداران نیمه صنعتی، واحدهاي دامي سنتي، روستايي و دام‌هاي سبك از طريق تولید خوراك دام و طیور توسط کارخانجات خوراک دام صورت پذیرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، کرامت اله کیومرثی افزود: در رویکرد جدید معاونت امور بهبود تولیدات دامی كشور و با توجه به كارخانجات توليد خوراك دام و پتانسیل و ظرفيت ‌های موجود در این صنایع و در جهت افزايش بهره وري از نهاده‌هاي تخصیصی در زیر بخش دام و طیور مقرر گرديد بخشي از نهاده مورد نياز واحدهاي دامي سنتي و روستايي و دام‌هاي سبك از طريق تولید خوراك دام و طیور از طریق کارخانجات مذکور صورت پذیرد.

وی تصریح کرد: در این راستا در مرحله ی اول  12500 تن و در مرحله دوم 14000 تن نهاده در اختیار كارخانجات فعال استان قرارگرفت تا با توليد خوراک دام و با درصد پروتئين متفاوت و نرخ دولتي جهت تغذیه ی گاوهاي شيري كم توليد و پرتوليد و پرواري و نیز جهت مصرف دام سبک اقدام و آماده توزيع گردد و از طرفی به دليل عدم بارش در شهرستان‌هاي جنوبي و مشكلات تغذيه‌اي دام‌هاي سبك مستقر در این نواحی، مقرر شده است تا توزيع خوراك دام دولتي و جو در مناطق مذکور انجام پذیرد.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: در بخش دام سبک و سنگین و با توجه به اینکه استان فارس دارای مقام دوم توليد گوشت قرمز و جایگاه چهارم توليد شير در کشور را به خود اختصاص داده است و با عنایت به جایگاه اول استان از نظر تعداد دام سبك كشور، سبب شد تا موضوع تهيه و توزيع نهاده‌ها در بخش دام بسيار مهم و از اهميت خاصی برخوردار گردد لذا در این معاونت به منظور اجراي عدالت در توزيع نهاده‌ها، شاخص‌هاي توزيع  نهاده ها به طور مستمر مورد رصد و بررسی کارشناسی قرارمی گیرد.

وی بیان کرد: در رویکرد جدید مقرر گرديده است كه براي گاوداري‌هاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري ضمن در نظر گرفتن آمار واقعي دام ثبت شده در سامانه هويت گذاري و تطابق با میزان تولید شیر، تخصيص نهاده ها در نظر گرفته شود و به صورت مستقيم از وزارتخانه و به روش سيستمي جهت بهره برداران در سامانه بازارگاه صورت پذيرد که برای تحقق کامل این منظور  همكاران ما به صورت شبانه روزي در شهرستان‌ها و استان در تلاشند كه آمار واقعي واحدهاي صنعتي گاو شيري را استخراج، پايش و راستي آزمايي نموده و جهت بهبود فرآیند تخصیص نهاده مورد نياز بهره برداران، اطلاعات آنها را به وزارتخانه ارسال نمایند.

کیومرثی یادآور شد: تا كنون اطلاعات حدود 370 واحد گاو شيري صنعتي داراي پروانه احصاء، جمع آوری  و به وزارتخانه ارسال گرديده و به جد پيگير شناسايي ساير واحدها هستيم تا بدینوسیله حق  بهره برداران تضییع نگردد.

وی اظهار کرد: در فاز دوم به  دنبال شناسايي و راستي آزمايي واحدهاي گاوداري نيمه صنعتي، سنتي و روستايي با پروانه و بدون پروانه هستيم كه با تهيه اطلاعات دقيق اين واحدها و با تلفیق ميزان توليد شير و آمار هويت گذاري بتوان دقت در تخصیص نهاده ها را افزایش داد.