معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: این که نمونه های برتر کشاورزی در استان فارس توانسته اند بیش از سه الی پنج برابر نسبت به سایر بهره برداران محصول برداشت کنند بیانگر این است که از کشاورزی دانش بنیان استفاده مفید کرده اند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، علی اکبر مویدی پنجشنبه 23 اسفند ماه، در سی و سومین دوره انتخاب و معرفی نمونه های بخش کشاورزی استان فارس یاد آور شد: بهره برداران بخش کشاورزی ملزم هستند که به سمت کشاورزی دانش بنیان قدم بردارند.

او تصریح کرد: فراگیری دانش های مرتبط با کشاورزی، استفاده از نوآوری و تولید محصول مبتنی بر دانش،گام های کشاورزی دانش بنیان است.

این مقام مسئول گفت: با توجه به شعار کشاورزی دانش بنیان- رونق اقتصاد مقاومتی می توان به این نتیجه رسید که استفاده از ظرفیت های کشاورزی دانش بنیان یکی از برنامه های جهاد کشاورزی است.

مویدی تاکید کرد: طی 4 دهه که از انقلاب گذشته است رشد خوبی در شاخص های کشاورزی داشته ایم و از تولید 26 میلیون تن در سال به 126 میلیون تن محصولات کشاورزی رسیده ایم.