به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمدمهدی قاسمی با بیان اینکه 96 هزار و 179 هکتار از با‌غ‌ها و مزارع استان فارس از سرما خسارت دیدند، یادآور شد: این میزان خسارت چهار برابر خسارت سیل در فروردین ماه بود.

 این مقام مسئول افزود: خسارت سرمازدگی اخیر در سطح 51 هزار و ۳۴۱ هکتار از باغ‌ها و 44 هزار و ۸۳۸ هکتار از مزارع مشاهده شد.

 وی بیشترین مزارع خسارت دیده از سرمازدگی را گندم، جو، کلزا، یونجه وچغندرقندبهاره  برشمرد و افزود: درختان پسته، انگور و گردو و درختان میوه هسته‌دار و دانه‌دار نیز از این سرما آسیب دیدند.

قاسمی با اشاره به اینکه سرمازدگی در 14 شهرستان استان فارس اتفاق افتاد،تاکید کرد: بیشترین خسارت در شهرستان سپیدان برآورد شد.