مدیر هسته گزینش سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: روابط عمومی حوزه فرهنگی است و فعالیت آن زیر بنای همه حوزه‌هاست.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، فردین زمانی در دیدار با رئیس و معاونین اداره روابط عمومی این سازمان گفت: مردم باید از خدمات نظام آگاه شوند از این رو روابط عمومی امر خطیری را بر عهده دارد.

وی افزود: تهیه و انعکاس اخبار با در نظر گرفتن تمام زوایای فرهنگی، علمی، ادبی و سیاسی به دقت نظر و توانمندی خاصی نیاز دارد.

این مقام مسئول در ادامه با تاکید بر رویکرد تعاملی شورای هسته گزینش استان فارس، خاطر نشان کرد: این شورا به دنبال مهندسی گزینش با هدف جذب بیشتر مردم به نظام است.

وی تصریح کرد: گزینش خانه همکاران است و در اینجا سعی می‌شود نقاط ضعف همکاران ریشه یابی و با تبادل نظر بهبود و اصلاح شود.