مدیرکل دفتر امورمیوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای افزایش طول عمر اقتصادی باغ‌ها نسبت به زوال مرکبات، روش پیوند پلی با استفاده از پایه های مقاوم در سه نقطه از کشور به صورت الگویی اجرا شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مسعود لطیفیان در بازدید از باغ‌های آلوده به زوال مرکبات، یادآورشد: پیوندپلی در کنار مدیریت مناسب آب و خاک و کنترل آفات، نزدیک به 10 تا 12 سال عمر مفید درخت را بالا می برد.

به گفته وی لازمه ایجاد باغ سالم، داشتن نهال سالم و اصیل به عنوان پایه‌ای‌ترین نهاده در باغبانی است و در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی و معاونت باغبانی احداث تعداد مشخصی باغ مادری استاندارد و مورد تائید مراجع علمی و ساماندهی و تجمیع باغ های تکثیری تحت کنترل دستگاه های حاکمه را در دستور کار دارد.

این مقام مسئول افزود: اصالت نهال را موسسه کنترل ثبت و گواهی بذر و نهال و سلامت را سازمان حفظ نباتات تشخیص می‌دهد.

لطیفیان تصریح کرد: باغ مادری مرکبات در حال حاضر در استان مازندران فعالیت و سایر نقاط کشور را ساپورت می‌کند همچنین باغ مادری هم در جنوب کرمان در حال تاسیس است و در کمیته نهال احداث باغ مادری در استان فارس نیز در دست بررسی است.

پیوند پلی، نوعی پیوند ترمیمی است که برای رشد و استقرار بهتر درخت انجام می‌شود.