کشت بی‌رویه گوجه فرنگی کشاورزان را متضرر می‌سازد.

به گزارش خبرنگار "پرتو امید"، محمد مهدی قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان این مطلب گفت: کشاورزان با مشورت مراکز خدمات کشاورزی و با توجه به سطوح‌های ابلاغی به این مراکز اقدام به کشت گوجه فرنگی کنند و شدیدا از کشت بی‌رویه این محصول پرهیز کنند.
وی افزود: ظرفیت و گنجایش توسعه سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی با توجه به میزان تازه‌خوری گوجه‌فرنگی، مقداری که امکان فرآوری و صادرات در سالیان متمادی وجود داشته تعیین شده و درصدی نیز به این میزان اضافه شده است.           
این مقام مسئول خاطر نشان کرد: افزایش سطح زیر کشت از سطح ابلاغی باعث افزایش عرضه شده و با توجه به ثابت بودن تقاضا، کاهش قیمت را به دنبال خواهد داشت  لذا کشاورزانی که می‌توانستند با سطح کمتری درآمد بیشتری داشته باشند قطعا با سطح بیشتر همه متضرر می‌شوند.