مدیرعامل اتحادیه سراسری دامپروری همگام کشور با اشاره به اینکه هویت‌گذاری دام با هدف بهبود مدیریت انجام می‌شود،گفت: اتحادیه مرکز اصلاح نژاد، ایجاد مراکز بهبود مدیریت در کشور را دنبال می‌کند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، جواد آزاد در همایش هویت‌گذاری دام و توسعه بهبود مدیریت دامداری‌های این استان افزود: اتحادیه مرکز اصلاح نژاد ایجاد دو هزار مرکز بهبود مدیریت در سراسر کشور طی 5 سال آینده در دستور کار دارد.

به گفته وی با " ایجاد مرکز بهبود مدیریت" خدمات از جمله دامپزشکی و بیمه تشکل‌ها با محوریت تعاونی شهرستان و بدون تغییر در ساختار کلی ارائه می‌شود.

آزاد با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه هویت‌گذاری گفت: در حال حاضر هویت‌گذاری با الزام قانونی مطرح است که با فرهنگ‌سازی در این زمینه، خود دامدار متقاضی خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامپروری همگام کشور با اشاره به زاد و ولد و مرگ و میر دام، گفت: هویت‌ دام روزانه در حال تغییر است از این رو اپلیکیشن دامیار با هدف مشارکت دامدار در تکمیل اطلاعات طراحی شده که در صورت تایید نهایی رونمایی خواهد شد.

همایش هویت‌گذاری دام و توسعه بهبود مدیریت دامداری‌های استان فارس با حضور مختار علی عباسی مدیر کل مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، جواد آزاد مدیرعامل اتحادیه سراسری دامپروری همگام کشور و منوچهر قرین ( مسئول واحد ‌DHI ) برگزار شد.