مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه بالغ بر  330 هزار هکتار از اراضی این استان مجهز به سامانه نوین آبیاری است، گفت: فارس با سهم 12 درصدی در اجرای سامانه‌های نوین آبیاری کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، امیر اسلامی با بیان اینکه28 درصد از اراضی استان فارس مجهز به سامانه نوین آبیاری است،  افزود: 230 هزار از این اراضی با استفاده از اعتبارات دولتی تجهیز شد.

به گفته وی در سال جاری نیز 5200 هکتار از اراضی آبی استان به این سامانه‌ها مجهز شده و افزون بر 2700 هکتار طرح در دست اجرا می‌باشد.

اسلامی بیان کرد: قراردادهای اجرای طرح در 2200 هکتار از اراضی نیز منعقد شده و در صورت تامین اعتبار اجرا خواهد شد و همچنین سطح پرونده های طراحی تایید شده تا پایان تیر ماه ، 6600 هکتار است.

مدیرآب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از اهداف استراتژیک بخش کشاورزی را افزایش بهره‌وری آب دانست و افزود: بهره گيري از سامانه هاي مختلف نوین آبياري از راههای تحقق این امر است.

اسلامی صرفه جويي در مصرف آب، سرعت بالاي رويش گياه، به كارگيري همزمان كود با آبياري، جلوگيري از رشد بي رويه علف هاي هرز، افزايش كمي و كيفي محصولات، امكان مدیریت بهتر آب آبیاری و کاهش نیروی انسانی  را از مزاياي به كارگيري روش هاي نوين آبياري برشمرد.