رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: کارشناسان و محققین در محافظت از سطح کشت شده کلزا در مراحل داشت از جمله تغذیه مناسب، مبارزه با عوامل خسارت زا و همچنین مرحله برداشت در کنار کلزاکاران باشند چرا که بهترین ترویج در کشت کلزا گرفتن عملکرد مقبول از سطح کشت شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمد مهدی قاسمی در یازدهمین نشست ستاد کلزای این استان، تصریح کرد: کاشت کلزا ابلاغ مستقیم مقام معظم رهبری و از اهداف استراتژیک کشور، تاکید مستقیم رئیس جمهور محترم با توجه به شرایط تحریمی فعلی، ابلاغ مستقیم وزیرمحترم و به تبع آن سازمان جهاد کشاورزی بوده است.

به گفته وی برخی از متغیرها در کشت کلزا بر همه تاثیر گذار است پس باید دلایل موفقیت شهرستان های موفق را بررسی و به شهرستان هایی که در کاشت ضعف دارند منتقل شود.

قاسمی افزود: در عارضه یابی کشت کلزا میزان آموزش چهره به چهره، مخاطب یابی، میزان آگاهی بهره برداران از اهمیت کشت کلزا و تسهیلات و امکانات، میزان و کیفیت آب منطقه، در دسترس بودن نهاده ها و سایر مسائل به تفکیک هر پهنه بررسی شود.

این مقام مسئول یادآورشد: در سال زراعی جاری بیمه تغییرات مثبتی را نسبت به سال گذشته داشته است به نحوی که عوامل خطر کلزا در دو بیمه نامه اصلی و الحاقی لحاظ شده و کلزا کار با توجه به شرایط جوی منطقه خود امکان انتخاب دارد از طرفی کشاورزان نسبت تعهدی که دولت بابت غرامت متقبل شده است مبلغ زیادی را برای بیمه کردن مزرعه خود پرداخت نمی کنند.

وی با بیان اینکه بیمه تنها راه جبران خسارت های احتمالی است از کشاورزان خواست تا در اسرع وقت نسبت به بیمه محصولات کشاورزی به خصوص کلزا اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به ورود جبهه هوای سرد به استان فارس اشاره کرد و افزود: کارشناسان این سازمان با همکاری محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی این استان، اقدامات پیشگیرانه از سرمازدگی و توصیه های علمی در صورت وقوع سرمازدگی را در اسرع وقت به کشاورزان ابلاغ کنند.