به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، حمید دبیری با اشاره به اینکه موج تازه‌ای از ملخ‌های صحرایی از هند و پاکستان از اوایل آذرماه امسال به کشور بازگشته‌، افزود: هم اکنون سه استان سیستان و بلوچستان ، هرمزگان و جنوب کرمان درگیر مبارزه با این آفت هستند اما در حال حاضر هیچ یک از شهرستان‌های استان فارس با ملخ‌های صحرایی که از سمت پاکستان و هند وارد کشور شدند، درگیر نیستند.

 وی با اشاره به اینکه زمان بروز آفت ملخ صحرایی با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت است،تصریح کرد: از هم اکنون تمهیدات لازم به منظور مبارزه با این آفت اندیشیده شده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تشکیل ستاد گیاه پزشکی در این سازمان با موضوع ملخ صحرایی خبر می‌دهد که نتیجه آن آماده کردن هفت تن سم، تجهیز و سرویس تمامی دستگاه‌های سم‌پاش و خودروها موجود و همچنین آماده باش سه فروند هواپیمای سم‌پاش در شیراز است.

دبیری ابراز کرد: سال گذشته 14 شهرستان استان فارس به صورت جدی درگیر ملخ صحرایی بود که در این مدت زمانی مبارزه علیه این آفت در 44 هزار و 500 هکتار انجام و بالغ بر 31 تن سم برای مبارزه با این آفت مصرف شد و خسارت ناشی از حمله ملخ ها بسیار ناچیز بود.