مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: کارفرمایان و کارگاه های فاقد بیمه آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا می توانند از تسهیلات کرونا استفاده نمایند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، محمود کجوری افزود: صاحبان واحدهای کسب و کارهای مشمول طرح کارفرمایی و خویش فرمایی دارای مجوز فعالیت از وزارت جهاد کشاورزی که از شیوع ویروس کرونا خسارت دیده اند و فاقد بیمه و کارگر بیمه شده می باشند می توانند در سامانه  corona-kara.mcls .gov.ir در5 رسته اصلی و33 رسته  فعالیت بخش کشاورزی ثبت نام نمایند.

وی در ادامه به شرایط لازم جهت ثبت نام و تکمیل فرایند آن اشاره و بیان کرد: در عناوین رسته های اصلی شامل: واحدهای پرورش مرغ گوشتی و مرغ مادر گوشتی، مراکز تولید محصولات گلخانه ای و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه گیاهان زینتی و ماهیان زینتی شامل این تسهیلات می شوند.

وی به شرایط واحدهای کسب و کار مشمول دریافت تسهیلات اشاره و تصریح کرد: بایستی این کسب و کارها در سال گذشته تاکنون در همین مشاغل فعال بوده و همچنان فعال باشند و همچنین کارگاه فاقد پرونده بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی  باشد و اطلاعات شاغلین اعم از کارکن یا کارفرما در سامانه تسهیلات کرونا توسط وزارت جهاد کشاورزی ثبت و بارگذاری شده باشد.

 مقام مسئول خاطر نشان کرد: شرایط تسهیلات شامل: نرخ سود 12 درصد با مدت باز پرداخت تسهیلات با احتساب دوره تنفس 24 ماه از ابتدای آبان ماه سال جاری است.  

وی اظهار کرد: میزان تسهیلات قابل پرداخت به واحدهای کسب و کار به ازاء هر شاغل 60 میلیون ریال است که بایستی در واحد کسب و کار در رسته‌های یاد شده مشغول فعالیت ‌باشند و همچنین تضامین مورد نیاز جهن دریافت تسهیلات کرونا به شرح جدول زیر است.

 

 

تضامین مورد پذیرش:

ردیف

مبلغ تسهیلات

نوع وثیقه

سقف مبلغ سفته

1

تا 160 میلیون ریال

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک

1.5 برابر اصل و سود تسهیلات

2

160 تا 480 میلیون ریال

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه یک ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)

3

480 تا 1600 میلیون ریال

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه 2 ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)

4

1600 تا 2000 میلیون ریال

سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه 3 ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)

5

از 2000 میلیون ریال بالاتر

ارائه تضمین صادره از سوی صندوق های ضمانت یا بنا به تشخیص بانک ارائه وثایق متعارف