معاون وزیر جهاد کشاورزی در کارگروه یاوران تولید استان فارس:
پژوهش باید هدف مشخصی از توسعه را دنبال کند
معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نهمین جلسه یاوران تولید استان فارس گفت: تحقیق کشاورزی برای توسعه است و در واقع هر پژوهشی که شکل می‌گیرد باید هدف مشخصی از توسعه را دنبال کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، کامبیز بازرگان افزود: انصافاً در مراکز تحقیقات درجه یک مثل فارس، محققین در تراز اول دنیا حضور دارند و از آن طرف همکاران بخش اجرا در این استان در طول سال ها به دلیل تجارب خوبی که به دست آورده‌اند مدیریت کشوری را تغذیه کرده اند و این امر در استان های دیگر هم مشهود است اما کشاورزی ما در حد و اندازه این توان نیست چرا که به عنوان نمونه میانگین عملکرد گندم آبی کشور هنوز زیر پنج تن بوده ولی در کشورهای هم رده بالای هفت تن است.
وی بیان کرد: البته در تحلیل های به عمل آمده دلیل عمده آن عدم هم افزایی بین ماست یعنی چرخ دنده تحقیقات در خودش می چرخد و چرخ دنده اجرا نیز در درون خودش می چرخد و این در حالی است که در دنیا برای هم افزایی و توسعه، مدلی که استفاده می شود و چندین کتاب و مقاله هم با همین موضوع نوشته شده "تحقیق کشاورزی برای توسعه" است و بدین ترتیب همکاران تحقیقاتی باید وقت بیشتری را با همکاران اجرایی بگذرانند و این اولویت اول ماست.
بازرگان با اشاره به اینکه طرح گندم بنیان ما را به هم وصل کرد و بایستی با یکدیگر کار کنیم گفت: در پروژه گندم بنیان همکاران تحقیقاتی باید با علم به محدودیت ها و معذوریت های همکاران اجرایی نسخه بدهند و همه باید برای حل مشکلات بخش کشاورزی کشور متمرکز بشوند، با علم به آن ها راه حل پیدا کنند، با هم به یک راه‌حل برسند و تا حصول نتیجه آن را پیگیری کنند مثلا باید تحلیل کنند عملکرد گندم چگونه است و فاصله تولید کشاورزان برتر با کشاورزان دیگر چقدر است.
وی تصریح کرد: دنیا به این نتیجه رسیده است که بخش مهمی از علم نزد بهره‌برداران است و با توجه به شرایط کشور و حساسیت تولید حتی یک دانه گندم را نباید از دست بدهیم.

بازرگان اظهار کرد: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال گذشته ۴۶ رقم را معرفی کرده است که این کار بسیار خوبی است اما معرفی رقم به تنهایی کافی نیست زیرا که بایستی علاوه بر معرفی رقم تمامی مراحل مختلف این رقم را مد نظر قرار دهیم.
وی ابراز کرد: در طرح یاوران تولید تمامی بخش‌های تحقیقاتی و تمامی بخش ‌های اجرا در کنار هم و با همفکری و هم افزایی نسبت به شناسایی مشکلات اقدام و در پیدا نمودن راه حل جهت برطرف کردن چالش ها گام بر می دارند.
بازرگان بیان کرد: هم‌گرایی و تعامل میان دست‌اندر کاران طرح گندم بنیان یکی از اهداف مهم این پروژه در تمام استان‌های هدف و به خصوص در استان فارس بوده است.
رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی:
هدف دوم نظام نوین ترویج عملیاتی کردن حضور محققین در عرصه ها است
در ادامه این جلسه رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی گفت: هدف دوم نظام نوین ترویج عملیاتی کردن حضور محققین در عرصه ها است.
علی‌اکبر مویدی افزود: کارکنان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس و همکاران اجرایی در سازمان جهاد کشاورزی همکاری های بسیار خوبی را در استان فارس با یکدیگر دارند و این ارتباط و در کنار هم بودن است که سبب ایجاد و انجام پایلوت های خوب و انجام کارهای مهم در استان فارس شده است.
وی تصریح کرد: برای پیدا کردن مشکلات موجود در پهنه های کشاورزی و پیدا کردن راه حل برای برطرف کردن آن ها بایستی محققین در این پهنه ها حضور داشته باشند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه برای هر مرکز جهاد کشاورزی یک محقق معین تعیین شده است، خاطر نشان کرد: طرح یاوران تولید تشکیل کارگروه های مختلف تخصصی است که با حضور محققین و کارشناسان در کنار هم اجرا شده است که برای حل مشکلات و رسیدن به راه حل سریع آن؛ تیم به محل اعزام و با همفکری هم راه حل خوب را پیدا می‌نمایند.
وی بیان کرد: در طرح یاوران تولید اتفاق بسیار بزرگ صورت گرفته، در کشور حضور محققین در مراکز جهاد کشاورزی است.
مویدی تاکید کرد: ما به دنبال ایجاد شبکه تلویزیونی کشاورزی در کشور جهت آموزش به بهره برداران بخش کشاورزی هستیم.