معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: 23 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی با سرمایه 850 میلیارد ریال در این استان فعالیت می کنند.

 

 

جعفر صبوری پور در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی در استان فارس، اظهار کرد: تا قبل از سال 97، علاوه بر صندوق استانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی، سه صندوق حمایت از توسعه فعالیت های کشاورزی زنان در شهرستان‌های شیراز، مرودشت و استهبان ، صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی و صندوق شهرستانی نی ریز در استان فارس تشکیل شده بود 370 میلیارد ریال سرمایه داشتند.

وی با اشاره به اینکه تعداد صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستانی بر اساس سند توسعه صندوق های استان فارس افزایش یافت، ابراز کرد: برنامه توسعه با راهبری بسیار خوب رئیس سازمان جهاد کشاورزی و هدایت و حمایت شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی کشور محقق شد.

صندوق ها در فارس زنجیره ارزش را دنبال می کنند

صبوری پور اظهار کرد: در رویکردهای سالهای گذشته به عنوان یک ماموریت مستمر صندوق ها نسبت به تامین نقدینگی برای بهره برداران بخش کشاورزی با کارمزد 4درصد تسهیلات قرض الحسنه اقدام می کردند و عاملیت یارانه ها و کمک بلاعوض را داشتند از جمله صندوق استانی و  صندوق شهرستانی  نی ریز و امسال صندوق اقلید در زمینه کمک بلاعوض آبیاری تحت فشار اقدام کردند.

وی؛ رویکرد جدید صندوق ها را کشت قراردادی و توسعه زنجیره های ارزش برشمرد و تصریح کرد: در این زمینه سال گذشته صندوق شهرستان کوار در حوزه انگور با توانمند سازی کشاورزان، زنجیره ارزش انگور را ایجاد کرد و ارزش افزوده برای کشاورزان رقم زد.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: در همین راستا سال گذشته که ویروس کرونا حاکم شد و قیمت گل محمدی اُفت کرد، صندوق شهرستانی فیروزآباد با عقد قرارداد با یک واحد فرآوری گل محمدی ارزش افزوده بسیار خوبی برای گلکاران ایجاد کرد.

صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی از نوع صندوق های غیردولتی سهامی خاص هستند، این صندوق ها با قانون تجارت و حداکثر 49 درصد سهم دولت و حداقل 51 درصد سهم تشکل ها، کشاورزان و بهره برداران بخش اداره می شوند.