سد خاکی تغذیه مصنوعی پاپون واقع در شهرستان کوه چنار از توابع استان فارس با ظرفیت آبگیری 600 هزار متر مکعب در هر نوبت آبگیری قادر به نگهداشت و تغذیه حدود 2 میلیون متر مکعب آب به سفره های آب زیر زمینی در حال احداث است.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در گفتگو با خبرگزاری روابط عمومی ، با اشاره به رویکرد دولت مبنی بر تکمیل طرح های نیمه تمام، گفت: در حال حاضر 63.5 میلیارد ریال اعتبار به منظور تکمیل این سد تامین شده و با انتخاب پیمانکار عملیات اجرایی آغاز شده است.

امیر اسلامی افزود: 43.5 میلیارد ریال از مبلغ مذکور با مساعدت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان فارس و مابقی با مشارکت بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) تامین شده است.

به گفته وی؛ در فاز اول، بخشی از عملیات اجرایی سد مذکور در حدود 7 درصد،  با اعتبارات استانی در سال مالی 89 توسط پیمانکار اجرا شد که در ادامه متأسفانه به دلیل عدم تخصیص کافی و محدودیت های توزیع اعتبارات، طرح به طور کامل متوقف شد.